25. novembar 2019. Učesnici konferencije „Nuklearna sigurnost danas“

25. novembar 2019. Učesnici konferencije „Nuklearna sigurnost danas“

Ponedeljak, 25. novembar 2019.

Gojković otvorila konferenciju „Nuklearna sigurnost danas“

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković otvorila je danas u Narodnoj skupštini konferenciju „Nuklearna sigurnost danas“ i istakla da čovečanstvo mora da nauči kako da ovlada nuklearnom energijom tako da njena upotreba bude blagotvorna i bezbedna za sve i dodala da je cilj ove konferencije da, kroz saradnju sa naukom i strukom, doprinese boljem razumevanju upotrebe nuklearne energije.


„Kod izvora energije koji je tako moćan kao što je nuklearna energija, moramo u obzir uzeti bezbednost u svim njenim oblicima – tehnološkom, političkom, prirodnom, ljudskom. Ipak, posebno se ističe ljudski i politički faktor“, rekla je Gojković i dodala da potencijal stvaranja i destrukcije koji u sebi nosi nuklearna energija je toliki da čovečanstvo mora da pojača postojeće i pronađe, ili čak stvori, nove modele saradnje i istovremeno jača razmenu i solidarnost.
Gojković je naglasila da je Srbija donošenjem Zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti stvorila uslove za viši nivo zaštite građana i životne sredine od štetnog dejstva jonizujućeg zračenja i dodala je u cilju veće nuklearne sigurnosti ratifikovala i više međunarodnih konvencija, kao i da je uspešnim učešćem u međunarodnoj vežbi (ConvEx-3) pokazala spremnost za blagovremeno delovanje u slučaju akcidenata na nuklearnim elektranama u susedstvu.

Državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja prof. dr Vladimir Popović naveo je da se nuklearna sigurnost često pominje u popularnoj kulturi, ali da ljudi nemaju dovoljno znanja i informacija o ovoj temi, te je zato važno da se ovakvi razgovori odvijaju u Narodnoj skupštini. On je istakao značaj činjenice da je Srbija ove godine postala 23. punopravna članica CERN-a, što će doneti nove mogućnosti za saradnju i razvoj nauke.

Direktor Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije Slađan Velinov napomenuo je da je država prepoznala važnost ove tematike i omogućila postojanje Direktorata kao nezavisnog regulatornog tela za kontrolu radijacionix i nuklearnih aktivnosti u zemlji, tako da se obavljaju na siguran i bezbedan način po stanovništvo i životnu sredinu.

V.d. direktora Instituta za nuklearne nauke „Vinča“ prof. dr Snežana Pajović naglasila je da nuklearnu energiju treba koristiti tako da doprinese čovečanstvu, te da, ukoliko se pravilno i stručno koristi, može imati pozitivne efekte u medicini, privredi i drugim oblastima.

V.d. direktora JP „Nuklearni objekti Srbije“ Dalibor Arbutina upoznao je prisutne sa svrhom delatnosti preduzeća, koje se, između ostalog, bavi upravljanjem nuklearnim objektima na siguran način, smanjenjem verovatnoće pojave štetnih efekata i uklanjanjem posledica akcedenata, a sve u cilju održavanja neophodnog stepena nuklearne bezbednosti, zaštite ljudi i očuvanja životne sredine.

Konferencija, koja se održava pod pokroviteljstvom Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije (SRBATOM), posvećena je odgovorima na temu nuklearne sigurnosti, upotrebe znanja o nuklearnoj energiji i jonizujućem zračenju u mirnodopske svrhe, kao i regulisanju i kontroli tih delatnosti.


Video (1)

Ponedeljak, 25. novembar 2019. | obraćanje predsednice Narodne skupštine na konferenciji „Nuklearna sigurnost danas“ 25.11.2019.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3