29. novembar 2019. Učesnici javne rasprave o Predlogu strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja

29. novembar 2019. Učesnici javne rasprave o Predlogu strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja

Petak, 29. novembar 2019.

Gojković otvorila javnu raspravu o Predlogu strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja

Predsednica Narodne skupštine i Odbora za prava deteta Maja Gojković otvorila je javnu raspravu o Predlogu strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja za period od 2020. do 2023. godine, sa dvogodišnjim akcionim planom, u Domu Narodne skupštine i istakla da nasilje nad decom u Srbiji i dalje postoji i da je zato neophodno da se nastavi sa izgradnjom jakog sistema koji će omogućiti brz i adekvatan odgovor na nasilje.


„Zaštita dece od nasilja, i pre svega prevencija i sprečavanje da deca postanu žrtve nasilja, je od izuzetnog značaja, jer su mnoge studije pokazale da iskustva koja dete doživi tokom detinjstva mogu da utiču na čitav njegov život“, naglasila je Gojković i dodala da nasilje ne samo da izaziva patnju deteta, već ozbiljno ugrožava njegov razvoj, dobrobit, pa i sam život deteta.

Predsednica Skupštine Srbije je ukazala da sprečavanje i suzbijanje nasilja nad decom i zaštita dece od nasilja predstavlja jedan od prioriteta nacionalne politike Republike Srbije i ukazala da sistem zaštite dece od nasilja može i mora biti dodatno unapređen, kao i da je to moguće kroz tesnu saradnju organa državne uprave od nacionalnog do lokalnog nivoa, obrazovnih i vaspitnih institucija, sistema zdravstvene zaštite, socijalne zaštite, civilnog društva.

Gojković je naglasila da je donošenje strategije i akcionog plana značajno upravo kako bi se dodatno unapredila zaštita dece i omogućili im što bezbrižnije detinjstvo i odrastanje.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević naveo je da je Ministarstvo izradilo nacrt Strategije u skladu sa Konvencijom o pravima deteta Ujedinjenih Nacija, istakavši kao osnovni princip poštovanje i primenu prava deteta sadržanih u ovoj Konvenciji. Prema njegovim rečima, izgradnja politike i mera usmerenih ka sprečavanju i suzbijanju nasilja nad decom jedan je od prioriteta javnih politika Republike Srbije.

„Mere i aktivnosti odnose se na svu decu, bez diskriminacije, bez obzira na porodični status, etničko poreklo i druge društvene kategorije. Ovu strategiju će sprovoditi državni organi na svim nivoima vlasti, u saradnji sa nevladinim organizacijama i civilnim sektorom, ali i porodicama i pojedincima. Iz tog razloga je izuzetno važno da svi učesnici imaju jedinstveno shvatanje i isti stav, a to je potpuno odbacivanje nasilja nad decom“, podvukao je ministar Đorđević.

Đorđević je naglasio da je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja prethodnih nekoliko godina radilo i na pripremi nacrta Zakona o pravima deteta, dodavši da je neophodno da se taj zakon što pre nađe u skupštinskoj proceduri.

Učesnicima javne rasprave predstavljen je Predlog strategije i akcionog plana, nakon čega je usledila diskusija.


Video (1)

Petak, 29. novembar 2019. | obraćanje predsednice Narodne skupštine na javnoj raspravi o predlogu Strategije za sprečavanje i zaštitu dece od nasilja za period od 2020. do 2023. godine sa dvogodišnjim akcionim planom 29.11.2019.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6