Nedelja, 19. april 2015. 10:00

Gojković na Konferenciji predsednika parlamenata Evropske unije

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković učestvovaće na Konferenciji predsednika parlamenta zemalja članica Evropske unije 20. i 21. aprila u Rimu, koja će pored predsednika parlamenta iz EU okupiti i predsednike zakonodavnih tela zemalja kandidata.


Na konferenciji, koju organizuje Parlament Italije, učestvovaće predstavnici svih nacionalnih parlamenata Evropske unije, među kojima i 19 predsednika parlamenta.
Na konferenciji će učestvovati i predsednici skupština zemalje kandidata Srbija, Crna Gora, Makedonija, Albanija i Turska, kao i predsenik Evropskog parlamenta Martin Šulc.
Predsednici parlamenata diskutovaće o novim putevima rasta nakon ekonomske i finansijske krize u Evropi, ljudskim pravima i slobodama, solidarnosti i bezbednosti, kao i ulozi parlamenata u pregovaranju o međunarodnim ugovorima.