Subota, 4. mart 2006.

Dve godine rada Narodne skupštine Republike Srbije

Povodom dve godine od stupanja na funkciju predsednika i dvogodišnjice rada ovog saziva Narodne skupštine, predsednik Predrag Marković podneo je javnosti redovni Izveštaj o radu u prethodnom periodu.


Povodom dve godine od stupanja na funkciju predsednika i dvogodišnjice rada ovog saziva Narodne skupštine, predsednik Predrag Marković podneo je javnosti redovni Izveštaj o radu u prethodnom periodu. On je istakao da je Narodna skupština najviši nivo vlasti, ali u domenu donošenja zakona i kontrole izvršne vlasti u okviru mehanizama koje ima na raspolaganju. On je ponovio da je Narodna skupština dobila najviše ocene za svoj rad od evropskih i domaćih institucija, ali i to da se tim uspehom hvale drugi i da je to jako dobro, jer iako ni Vlada ni sudovi ne donose zakone, najveći broj usvojenih zakona u istoriji parlamentarizma u Srbiji treba da bude ponos svih koji su učestvovali u njihovom predlaganju i primeni. On je istakao značaj uloge Narodne skupštine u otpočinjanju pregovora sa Evropskom unijom, doprinos koji je dala za završetak aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom i spremnost svih odgovornih ljudi da pokažu državničku odgovornost u značajnim momentima za zemlju.

Predsednik Marković je ponovio svoje zalaganje da se zakoni ili sprovode ili menjaju istakavši da se jedan broj zakona u Srbiji ne sprovodi kao i da Narodna skupština nije mesto na koje se pitanje zašto se zakoni ne sprovode postavlja. «Zadatak Narodne skupštine je da stalno podseća nadležne da zakoni moraju da se sprovode» istakao je predsednik Marković. On je naveo i to da je Narodna skupština svojim primerom pokazala da zakoni moraju da se sprovode, tako što je kao telo koje ih donosi prva počela da ih primenjuje od sprovođenja zakona o sprečavanju sukoba interesa, zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, do primene zakona o zabrani pušenja u zatvorenim prostorijama. «Ključni prioritet je bio da se donesu zakoni koji menjaju ovu državu, ali sa menjanjem države uporedo moraju da se menjaju i njene institucije pa i Narodna skupština», istakao je predsednik Marković pozivajući se na niz programa kojima se stručne službe osposobljavaju za što kvalitetnije obavljanje poslova. On je takođe naveo niz akcija kojima se Narodna skupština «otvorila» ka javnosti i građanima, kao i naporima da se u ovom zdanju omoguće što bolji i kvalitetniji uslovi za rad skupštinskim izveštačima uz uspostavljanje evropskih standarda.

«Narodna skupština je donosila zakone, menjala zakone i u tome su učestvovali svi odgovorni poslanici. Narodna skupština sada mora da kontroliše sprovođenje zakona i da insistira na donošenju seta novih zakona, od kojih nažalost jedan deo još nije u skupštinskoj proceduri. U narednom periodu moramo da pokažemo solidarnost, uspostavimo punu kontrolu i da objašnjavamo ljudima na šta sve imamo pravo, koja ovlašćenja zakonom data već postoje i te zahteve treba uputiti na ona mesta u čijoj je to nadležnosti», zaključio je predsednik Marković.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1