27. januar 2020. Dvadeseto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu

27. januar 2020. Dvadeseto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu

Ponedeljak, 27. januar 2020.

Dvadeseto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković sazvala je, na zahtev Vlade, Dvadeseto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu za ponedeljak, 27. januar 2020. godine sa početkom u 10 časova.


U zahtevu za održavanje sednice određen je sledeći dnevni red:

 1. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona planiranju i izgradnji, koji je podnela Vlada;
 2. Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, koji je podnela Vlada;
 3. Predlog zakona o hidrografskoj delatnosti, koji je podnela Vlada;
 4. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju, koje je podnela Vlada;
 5. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, koji je podnela narodna poslanica Katarina Rakić;
 6. Predlog zakona o izmeni Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti, koji je podnela Vlada;
 7. Predlog zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekata izgradnje i rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih objekata od posebnog značaja za Republiku Srbiju, koji je podnela Vlada;
 8. Predlog zakona o Registru prostornih jedinica i Adresnom registru, koji je podnela Vlada;
 9. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu, koji je podnela Vlada;
 10. Predloge odluka o oduzimanju svojstva dobra u opštoj upotrebi delu železničke infrastrukture, koji je podnela Vlada;
 11. Predloge odluka o oduzimanju svojstva dobra u opštoj upotrebi delu železničke infrastrukture, koji je podnela Vlada;
 12. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Islamske Republike Iran, koji je podnela Vlada;
 13. Predlog odluke o potvrđivanju Aneksa I Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti infrastrukturnih projekata, koji je podnela Vlada;
 14. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala, koji je podnela Vlada;
 15. Predlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2021. godine, koji je podnela Vlada;
 16. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat za konkurentnu poljoprivredu) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada;
 17. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (dodatno finansiranje za Projekat unapređenje zemljišne administracije u Srbiji) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada;
 18. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditu između Republike Srbije (kao korisnika kredita) i T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş. i DENIZBANK A.Ş. (kao davalaca kredita), koji je podnela Vlada;
 19. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji (nabavka voznih sredstava za Srbija voz) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada;
 20. Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2009 (2019) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za projektni zajam za izgradnju nove Univerzitetske dečije klinike, Tiršova 2 u Beogradu, koji je podnela Vlada.
Narodni poslanici prihvatili su predlog narodnog poslanika dr Aleksandra Martinovića da Narodna skupština obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 1. do 13. i zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 14. do 20. dnevnog reda sednice.

Predloge zakona narodnim poslanicima obrazložila je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture prof. dr Zorana Mihajlović.

U nastavku rada Narodna skupština vodila je i zaključila zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 1. do 13. dnevnog reda sednice.

Drugog dana rada, 28. januara, a pre prelaska na rad po dnevnom redu sednice, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Milorad Mirčić, Stefana Miladinović, Vladimir Đurić, Milija Miletić, Jelena Vujić Obradović, Đorđe Vukadinović i Miodrag Linta zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

U nastavku sednice, Narodna skupština započela je zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 14. do 20. dnevnog reda sednice, koje je narodnim poslanicima obrazložio predstavnik predlagača, ministar finansija Siniša Mali.

Do kraja dana Narodna skupština obavila je zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 14. do 20. dnevnog reda sednice.

Trećeg dana rada, 29. januara, Narodna skupština započela je pretres u pojedinostima Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji.

U nastavku sednice, narodni poslanici obavili su pretres u pojedinostima Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, Predloga zakona o hidrografskoj delatnosti i Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju.

Do kraja dana, Narodna skupština obavila je pretres o pojedinostima i o tačkama 5, 6, 7, 8 i 9. dnevnog reda sednice.

Četvrtog dana rada, 30. januara 2020. godine, pre prelaska na rad, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Milorad Mirčić, Fatmir Hasani, Neđo Jovanović, Marijan Rističević, Nemanja Radojević, Đorđe Vukadinović i Dragana Kostić zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

U nastavku rada, narodni poslanici vodili su i obavili pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala. Tokom dana, Narodna skupština započela je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o popisu stanovništva, domaćinstva i stanova 2021. godine.

Sednici su prisustvovali predstavnici predlagača ministar finansija Siniša Mali i ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević.

Petog dana rada, 31. januara, narodni poslanici nastavili su i do kraja dana obavili pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2021. godine.

Sednici je prisustvovao predstavnik predlagača ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu u načelu i u pojedinostima o svim tačkama dnevnog reda sednice, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković odredila je ponedeljak, 3. februar, sa početkom u 11 časova, kao Dan za glasanje o svim tačkama dnevnog reda Dvadesetog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.

Dan za glasanje

U Danu za glasanje, 3. februara, Narodna skupština usvojila je većinom glasova narodnih poslanika Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona planiranju i izgradnji, Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, Predlog zakona o hidrografskoj delatnosti, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, Predlog zakona o izmeni Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti, Predlog zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekata izgradnje i rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih objekata od posebnog značaja za Republiku Srbiju, Predlog zakona o Registru prostornih jedinica i Adresnom registru i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu.

U Danu za glasanje narodni poslanici usvojili su i Predlog odluke o oduzimanju svojstva dobra u opštoj upotrebi delu železničke infrastrukture, Predlog odluke o oduzimanju svojstva dobra u opštoj upotrebi delu železničke infrastrukture, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Islamske Republike Iran, Predlog odluke o potvrđivanju Aneksa I Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti infrastrukturnih projekata i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala.

Narodna skupština je u Danu za glasanje usvojila i Predlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2021. godine, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat za konkurentnu poljoprivredu) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (dodatno finansiranje za Projekat unapređenje zemljišne administracije u Srbiji) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditu između Republike Srbije (kao korisnika kredita) i T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş. i DENIZBANK A.Ş. (kao davalaca kredita), Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji (nabavka voznih sredstava za Srbija voz) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj i Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2009 (2019) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za projektni zajam za izgradnju nove Univerzitetske dečije klinike, Tiršova 2 u Beogradu.

U toku glasanja predsednica Narodne skupštine Maja Gojković pozdravila je, u svoje i u ime narodnih poslanika, delegaciju Narodne skupštine Republike Angole predvođenu predsednikom Fernandom da Piedadeom Diaš duš Santušom, koja boravi u poseti Republici Srbiji i koja je pratila deo sednice sa galerije Velike sale.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda sednice, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković zaključila je Dvadeseto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.


Video (20)

Ponedeljak, 27. januar 2020. | Dvadeseto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu 27.01.2020. (I)

Ponedeljak, 27. januar 2020. | Dvadeseto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu 27.01.2020. (II)

Ponedeljak, 27. januar 2020. | Dvadeseto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu 27.01.2020. (III)

Ponedeljak, 27. januar 2020. | Dvadeseto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu 27.01.2020. (IV)

Utorak, 28. januar 2020. | nastavak Dvadesetog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu 28.01.2020. (I)

Prikaži još Preostalo video snimaka: 15


Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
subota, 28. januar
 • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar dogadjaja