12. februar 2020. Dvadeset treće vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu

12. februar 2020. Dvadeset treće vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu

Sreda, 12. februar 2020.

Dvadeset treće vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu

Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković sazvala je, na zahtev 154 narodna poslanika, Dvadeset treće vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu, za sredu, 12. februar 2020. godine, sa početkom u 10.00 časova.


U zahtevu za održavanje zasedanja određen je sledeći dnevni red:

 1. Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika suda u sudovima opšte i posebne nadležnosti u Republici Srbiji, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu;
 2. Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva;
 3. Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva;
 4. Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva;
 5. Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva;
 6. Predlog odluke o izboru zamenika javnog tužioca, koji je podnelo Državno veće tužilaca;
 7. Predlog odluke o izboru zamenika javnog tužioca, koji je podnelo Državno veće tužilaca;
 8. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Komisije za hartije od vrednosti za 2020. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava;
 9. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2020. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava;
 10. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Rebalans finansijskog plana Agencije za energetiku Republike Srbije za 2019. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i
 11. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2020. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.
Narodna skupština prihvatila je predlog narodnog poslanika dr Aleksandra Martinovića da se obavi zajednički jedinstveni pretres o tačkama od 1. do 7. i zajednički jedinstveni pretres o tačkama od 8. do 11. dnevnog reda.

Narodna skupština započela je zajednički jedinstveni pretres o tačkama od 1. do 7. dnevnog reda zasedanja.

Predložene odluke obrazložili su predstavnici predlagača, član Visokog saveta sudstva Ivan Jovičić i članica Državnog veća tužilaca Sandra Kulezić.

Do kraja dana, Narodna skupština je zaključila zajednički jedinstveni pretres o tačkama od 1. do 7. dnevnog reda.

Drugog dana rada, 13. februara, pre prelaska na rad, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Milorad Mirčić, Milija Miletić, Neđa Jovanović,prof. dr Marko Atlagić i Đorđe Vukadinović, zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupština.

U nastavku rada Narodna skupština započela je i do kraja dana zaključila je zajednički jedinstveni pretres o tačkama od 8. do 11. dnevnog reda zasedanja.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu o svim tačkama dnevnog reda sednice, predsedavajući sednici, potpredsednik Narodne skupštine Đorđe Milićević odredio je četvrtak, 13. februar, sa početkom u 17.35 časova, kao Dan za glasanje o svim tačkama dnevnog reda Dvadeset treće sednice vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.

Dan za glasanje

U Danu za glasanje, 13. februara 2020. godine, Narodna skupština je većinom glasova usvojila:

 1. Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika suda u sudovima opšte i posebne nadležnosti u Republici Srbiji, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu;
 2. Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva;
 3. Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva;
 4. Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva;
 5. Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva;
 6. Predlog odluke o izboru zamenika javnog tužioca, koji je podnelo Državno veće tužilaca;
 7. Predlog odluke o izboru zamenika javnog tužioca, koji je podnelo Državno veće tužilaca;
 8. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Komisije za hartije od vrednosti za 2020. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava;
 9. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2020. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava;
 10. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Rebalans finansijskog plana Agencije za energetiku Republike Srbije za 2019. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava;
 11. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2020. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.
Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda sednice, potpredsednik Narodne skupštine Veroljub Arsić zaključio je Dvadeset treće vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.


Video (7)

Sreda, 12. februar 2020. | Dvadeset treće vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu 12.02.2020. (I)

Sreda, 12. februar 2020. | Dvadeset treće vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu 12.02.2020. (II)

Sreda, 12. februar 2020. | Dvadeset treće vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu 12.02.2020. (III)

Četvrtak, 13. februar 2020. | nastavak Dvadeset trećeg vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu 13.02.2020.(I)

Četvrtak, 13. februar 2020. | nastavak Dvadeset trećeg vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu 13.02.2020.(II)

Prikaži još Preostalo video snimaka: 2