10. jul 2019. Dvadeset peta posebna sednica Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu

10. jul 2019. Dvadeset peta posebna sednica Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu

Sreda, 10. jul 2019.

Dvadeset peta posebna sednica Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu

Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković sazvala je Dvadeset petu posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu za sredu, 10.jul, sa početkom u 10 časova.


Predsednica je za ovu sednicu utvrdila sledeći dnevni red:

  1. Razmatranje izveštaja o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za 2018.godinu, koji je podneo Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, sa Predlogom zaključka Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu;

  2. Razmatranje Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2018.godinu, koji je podneo Zaštitnik građana, sa Predlogom zaključka Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i

  3. Razmatranje Izveštaja o radu za 2018.godinu sa Izveštajem o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji, za period 2013. do 2018.godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje, koji je podnela Agencija za borbu protiv korupcije, sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i Predlogom zaključka Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.
Narodna skupština započela je jedinstveni pretres o prvoj tački dnevnog reda sednice koju su narodnim poslanicima obrazložili predstavnici predlagača Stanojla Mandić, zamenica Poverenika za informacije od javnog značaja i predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Petar Petrović.

Do kraja dana Narodna skupština obavila je jedinstveni pretres o Izveštaju o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za 2018. godinu, koji je podneo Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, sa Predlogom zaključka Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Drugog dana rada, 11. jula, pre prelaska na rad, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici prof. dr Vojislav Šešelj, Vladimir Đurić, Miletić Mihajlović, Đorđe Vukadinović, Marijan Rističević i Aleksandar Marković zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

U nastavku rada, Narodna skupština započela je, i do kraja dana obavila jedinstveni pretres o Redovnom godišnjem izveštaju Zaštitnika građana za 2018.godinu, koji je podneo Zaštitnik građana, sa Predlogom zaključka Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu. Pomenuti izveštaj narodnim poslanicima obrazložio je predstavnik predlagača Zaštitnik građana mr Zoran Pašalić.

Trećeg dana rada, 12. jula, Narodna skupština obavilа je jedinstveni pretres o Izveštaju o radu za 2018. godinu sa Izveštajem o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji, za period 2013. do 2018. godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje, koji je podnela Agencija za borbu protiv korupcije, sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i Predlogom zaključka Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Narodnim poslanicima obratili su se predstavnici predlagača, direktor Agencije za borbu protiv korupcije Dragan Sikimić i predsednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava dr Aleksandra Tomić.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu o svim tačkama dnevnog reda, predsedavajući sednici, potpredsednik Narodne skupštine prof. dr Vladimir Marinković odredio je ponedeljak, 15. jul, sa početkom u 9.45 časova kao Dan za glasanje o svim tačkama dnevnog reda Dvadeset pete posebne sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.

Dan za glasanje

U Danu za glasanje, Narodna skupština je većinom glasova Narodnih poslanika usvojila Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za 2018. godinu, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Narodna skupština usvojila je i Predlog zaključka povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2018. godinu, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Narodni poslanici su, u Danu za glasanje, usvojili predloge zaključaka povodom razmatranja Izveštaja o radu za 2018. godinu Agencije za borbu protiv korupcije sa Izveštajem o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji, za period 2013. do 2018. godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje, koje su podneli Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava kao i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu o svim tačka dnevnog reda, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković zaključila je Dvadeset petu posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.


Video (12)

Sreda, 10. jul 2019. | Dvadeset peta posebna sednica Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu 10.07.2019. (I)

Sreda, 10. jul 2019. | Dvadeset peta posebna sednica Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu 10.07.2019. (II)

Sreda, 10. jul 2019. | Dvadeset peta posebna sednica Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu 10.07.2019. (III)

Sreda, 10. jul 2019. | Dvadeset peta posebna sednica Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu 10.07.2019. (IV)

Četvrtak, 11. jul 2019. | nastavak Dvadeset pete posebne sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu 11.07.2019. (I)

Prikaži još Preostalo video snimaka: 7


Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2