18. jun 2019. Dvadeset četvrta posebna sednica Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu

18. jun 2019. Dvadeset četvrta posebna sednica Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu

Utorak, 18. jun 2019.

Dvadeset četvrta posebna sednica Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu

Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković sazvala je Dvadeset četvrtu posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu za utorak, 18. jun, sa početkom u 10.00 časova.


Predsednica je za ovu sednicu utvrdila sledeći dnevni red:

  1. Razmatranje Izveštaja o radu Državne revizorske institucije za 2018. godinu, koji je podnela Državna revizorska institucija, sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava od 31. maja 2019. godine;

  2. Razmatranje Izveštaja o radu za 2018. godinu, koji je podneo Fiskalni savet, sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava od 13. maja 2019. godine i

  3. Razmatranje Izveštaja o radu za 2018. godinu, koji je podnela Komisija za zaštitu konkurencije, sa Predlogom zaključka Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku od 27. marta 2019. godine.
Pre prelaska na rad po utvrđenom dnevnom redu sednice, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Đorđe Milićević, dr Predrag Jelenković, Đorđe Komlenski, Grozdana Banac, Tatjana Macura, Đorđe Vukadinović, Zoran Despotović i Aleksandar Marković zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Narodna skupština započela je jedinstveni pretres o Izveštaju o radu Državne revizorske institucije za 2018. godinu, koji je podnela Državna revizorska institucija, sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava od 31. maja 2019. godine, a koji je narodnim poslanicima obrazložio predsednik Saveta Državne revizorske institucije dr Duško Pejović i predsednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava dr Aleksandra Tomić.

Do kraja dana Narodna skupština obavila je jedinstveni pretres o prvoj tački dnevnog reda sednice.

Drugog dana rada, 19. juna, Narodna skupština obavila je jedinstveni pretres o Izveštaju o radu za 2018. godinu, koji je podneo Fiskalni savet, sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.

Sednici je prisustvovao i Izveštaj o radu narodnim poslanicima obrazložio predsednik Fiskalnog saveta dr Pavle Petrović i predsednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava dr Aleksandra Tomić.

Trećeg dana rada, 20. juna, razmаtran je Izveštaja o radu za 2018. godinu, koji je podnela Komisija za zaštitu konkurencije, sa Predlogom zaključka Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku od 27. marta 2019. godine.

Pre prelaska na rad po utvrđenom dnevnom redu sednice, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici dr Božidar Delić, Vladimir Đurić, Đorđe Vukadinović, Zvonimir Stević, Miodrag Linta i Marijan Rističević, zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Sednici je prisustvovao i narodnom poslanicima obrazložio Izveštaj predsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović i predsednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku Snežana B. Petrović.

Do kraja dana Narodna skupština obavila je jedinstveni pretres o trećoj tački dnevnog reda sednice.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu o svim tačkama dnevnog reda sednice, predsedavajući sednici, potpredsednik Narodne skupštine Veroljub Arsić odredio je petak, 21. jun, sa početkom u 10 časova, kao Dan za glasanje o svim tačkama dnevnog reda Dvadeset četvrte posebne sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.

Dan za glasanje

U Danu za glasanje, 21. juna, Narodna skupština usvojila je Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Državne revizorske institucije za 2018. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Fiskalnog saveta za 2018. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2018. godinu, koji je podneo Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku.

U Danu za glasanje, Narodna skupština je odlučivala i o povredama Poslovnika na koje su ukazivali narodni poslanici tokom sednice i odlučila da ni u jednom slučaju odredbe Poslovnika nisu bile povređene.

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković zaključila je Dvadeset četvrto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.


Video (14)

Utorak, 18. jun 2019. | Dvadeset četvrta posebna sednica Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu 18.06.2019. (I)

Utorak, 18. jun 2019. | Dvadeset četvrta posebna sednica Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu 18.06.2019. (II)

Utorak, 18. jun 2019. | Dvadeset četvrta posebna sednica Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu 18.06.2019. (III)

Utorak, 18. jun 2019. | Dvadeset četvrta posebna sednica Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu 18.06.2019. (IV)

Sreda, 19. jun 2019. | nastavak Dvadeset četvrte posebne sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu 19.06.2019.(I)

Prikaži još Preostalo video snimaka: 9


Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2