Sreda, 14. novembar 2007.

Dvadeset šesta sednica Administrativnog odbora

Administrativni odbor je, na kraćoj sednici, održanoj 14. novembra, kojoj je predsedavao predsednik Odbora Dragan Todorović, razmotrio ostavku na funkciju narodnog poslanika u Narodnoj skupštini, koju je podneo Slobodan Gavrilović.Administrativni odbor je, na kraćoj sednici, održanoj 14. novembra, kojoj je predsedavao predsednik Odbora Dragan Todorović, razmotrio ostavku na funkciju narodnog poslanika u Narodnoj skupštini, koju je podneo Slobodan Gavrilović.

Odbor je predložio da Narodna skupština konstatuje prestanak mandata narodnom poslaniku Slobodanu Gavriloviću, izabranom sa Izborne liste Demokratska stranka- Boris Tadić, pre isteka vremena na koje je izabran.Odbori vezani za ovu aktivnost