22. januar 2013. Drugo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini (foto TANJUG)

22. januar 2013. Drugo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini (foto TANJUG)

Utorak, 22. januar 2013.

Drugo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije mr Nebojša Stefanović sazvao je, na zahtev 138 narodnih poslanika, Drugo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini, za utorak, 22 . januar 2013. godine, sa početkom u 10 časova.


U zahtevu za održavanje vanrednog zasedanja određen je dnevni red:

1. Predlog zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju,
2. Predlog zakona o državnoj pripadnosti i upisu plovila,
3. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti vazduha,
4. Predlog zakona o dopuni Zakona o platama u državnim organima i javnim službama,
5. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o trgovini,
6. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o žigovima,
7. Predlog zakona o potvrđivanju Konzularne konvencije između Republike Srbije i Crne Gore,
8. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Specijalne Administrativne Regije Makao Narodne Republike Kine o međusobnom ukidanju viza,
9. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Argentine o bavljenju plaćenim poslovima članova porodica diplomatskog, konzularnog, administrativnog i tehničkog osoblja njihovih doplomatsko-konzularnih predstavništava,
10. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Namibije o saradnji u oblasti odbrane,
11. Predlog zakona o potvrđivanju Međunarodnog ugovora o biljnim genetičkim resursima za hranu i poljoprivredu,
12. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o zaštiti i održivom korišćenju biološke i predeone raznovrsnosti uz Okvirnu konvenciju o zaštiti i održivom korišćenju Karpata donete u Kijevu 22. maja 2003. godine,
13. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o vodi i zdravlju uz Konvenciju o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotokova i međunarodnih jezera i Amandmana na čl. 25. i 26. Konvencije o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotokova i međunarodnih jezera,
14. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između država članica Zdravstvene mreže Jugoistočne Evrope o aranžmanu sa zemljom domaćinom o sedištu Sekretarijata Zdravstvene mreže Jugoistočne Evrope,
15. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o merodavnom pravu za obaveze izdržavanja,
16. Predlog zakona o dopuni Zakona o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada o radu pomoraca, 2006,
17. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o ograničenju odgovornosti za pomorska potraživanja i Protokola iz 1996. godine o izmenama i dopunama Konvencije o ograničenju odgovornosti za pomorska potraživanja,
18. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o drumskom prevozu putnika i stvari,
19. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Letonije o međunarodnom drumskom saobraćaju,
20. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti vazdušnog saobraćaja između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore.

Pre prelaska na rad po dnevnom redu zasedanja, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Laslo Varga, Olena Papuga, Dubravka Filipovski, Bojan Đurić, Aleksandar Jugović, Slavica Saveljić, Slobodan Samardžić, Božidar Đelić i Dragan Šormaz zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Narodna skupština prihvatila je predlog narodnog poslanika Meha Omerovića da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 1,3,11,12,13. i 14. dnevnog reda, zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 2,16,17,18,19. i 20. dnevnog reda i zajednički jedinstveni pretres o tačkama 7,8,9,10. i 15. dnevnog reda zasedanja.

U prepodnevnom delu rada Narodna skupština započela je zajednički načelni i jedinstveni pretres o Predlogu zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti vazduha, Predlogu zakona o potvrđivanju Međunarodnog ugovora o biljnim genetičkim resursima za hranu i poljoprivredu, Predlogu zakona o potvrđivanju Protokola o zaštiti i održivom korišćenju biološke i predeone raznovrsnosti uz Okvirnu konvenciju o zaštiti i održivom korišćenju Karpata usvojene u Kijevu 22. maja 2003.godine, Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o vodi i zdravlju uz Konvenciju o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotokova i međunarodnih jezera i Amandmana na čl. 25. i 26. Konvencije o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotokova i međunarodnih jezera i o Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između država članica Zdravstvene mreže Jugoistočne Evrope o aranžmanu sa zemljom domaćinom o sedištu Sekretarijata Zdravstvene mreže Jugoistočne Evrope.

Predložene zakone narodnim poslanicima obrazložili su predstavnici predlagača ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Goran Knežević i ministarka energetike, razvoja i zaštite životne sredine Zorana Mihajlović.

Narodna skupština je konstatovala, na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, prestanak mandata pre isteka vremena na koje su izabrani, narodnim poslanicima Milanu Markoviću, Janku Radakoviću i Aleksandri Jerkov.

U popodnevnom delu rada Narodna skupština je na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja konstatovala potvrđivanje mandata narodnim poslanicima Vladimiru Gordiću, Jovanki Petrović i Draganu Andriću, izabranim sa Izborne liste IZBOR ZA BOLJI ŽIVOT-BORIS TADIĆ, koji su zatim položili zakletvu.

Na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, Narodna skupština je konstatovala i prestanak mandata, pre isteka vremena na koje je izabran, narodnom poslaniku Ivici Tončevu.

Do kraja dana Narodna skupština obavila je zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 1, 3, 11, 12, 13. i 14. dnevnog reda zasedanja.

Drugog dana rada, 23. januara, Narodna skupština je, u prepodnevnom delu sednice, vodila je i zaključila zajednički načelni i jedinstveni pretres o Predlogu zakona o državnoj pripadnosti i upisu plovila, Predlogu zakona o dopuni Zakona o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada o radu pomoraca, 2006, Predlogu zakona o potvrđivanju Konvencije o ograničenju odgovornosti za pomorska potraživanja i Protokola iz 1996. godine o izmenama i dopunama Konvencije o ograničenju odgovornosti za pomorska potraživanja, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o drumskom prevozu putnika i stvari, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o drumskom prevozu putnika i stvari, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Letonije o međunarodnom drumskom saobraćaju i Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti vazdušnog saobraćaja između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore.
U popodnevnom delu sednice, Narodna skupština obavila je načelni pretres o Predlogu zakona o dopuni Zakona o platama u državnim organima i javnim službama. Predložene izmene Zakona obrazložio je ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković.
Do kraja dana, Narodna skupština obavila je načelni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o trgovini. O predloženom zakonu uvodne napomene dao je Rasim Ljajić, potpredsednik Vlade i ministar spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija.

Trećeg dana rada, 24. januara, pre prelaska na rad po dnevnom redu zasedanja, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Miljenko Dereta, Mirko Čikiriz, Jelena Travar Miljević, Milica Vojić Marković, Jelena Trivan i Momir Stojanović zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Narodna skupština je u prepodnevnom delu rada vodila i zaključila načelni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o žigovima, koji je narodnim poslanicima obrazložio ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja prof.dr Žarko Obradović.

U popodnevnom delu rada, Narodna skupština obavila je zajednički jedinstveni pretres o tačkama 7, 8, 9, 10. i 15. dnevnog reda zasedanja, odnosno o Predlogu zakona o potvrđivanju Konzularne konvencije između Republike Srbije i Crne Gore, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Specijalne Administrativne Regije Makao Narodne Republike Kine o međusobnom ukidanju viza, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Argentine o bavljenju plaćenim poslovima članova porodica diplomatskog, konzularnog, administrativnog i tehničkog osoblja njihovih doplomatsko-konzularnih predstavništava, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Namibije o saradnji u oblasti odbrane i Predlogu zakona o potvrđivanju Protokola o merodavnom pravu za obaveze izdržavanja.

Predložene zakone narodnim poslanicima obrazložio je predstavnik predlagača, ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković.

Četvrtog dana rada, 28. januara, Narodna skupština započela je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

U prepodnevnom delu rada, Narodna skupština je na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja konstatovala prestanak mandata, pre isteka vremena na koji je izabrana, narodnoj poslanici Ljubici Vasić, danom podnošenja ostavke.

U popodnevnom delu rada, Narodna skupština je na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja konstatovala potvrđivanje mandata narodnom poslaniku Zoranu Anđelkoviću, izabranom sa Izborne liste IVICA DAČIĆ-SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE (SPS), PARTIJA UJEDINJENIH PENZIONERA SRBIJE (PUPS) I JEDINSTVENA SRBIJA (JS), nakon čega je narodni poslanik položio zakletvu.

Do kraja dana Narodna skupština završila je raspravu o amandmanima podnetim na Predlog zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, kao i raspravu o amandmanima podnetim na Predlog zakona o državnoj pripadnosti i upisu plovila.

Petog dana rada, 29. januara, Narodna skupština je, u prepodnevnom delu sednice, vodila i zaključila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti vazduha.

Na početku rada, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa narodni poslanici Ranka Savić, Žika Gojković,Zaharije Trnavčević, Vesna Milekić, Siniša Kovačević, Janko Veselinović i Kenan Hajdarević zatražilisu obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

U popodnevnom delu sednice, Narodna skupština obavila je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o trgovini i o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o žigovima.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu u načelu i u pojedinostima o svim tačkama dnevnog reda sednice Drugog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u 2013. godini, predsednik Narodne skupštine mr Nebojša Stefanović odredio je sredu, 30. januar 2013. godine sa početkom u 11 časova, kao Dan za glasanje o tačkama dnevnog reda sednice Drugog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u 2013. godini.

Dan za glasanje


U Danu za glasanje, 30.januara, Narodna skupština usvojila je većinom glasova narodnih poslanika Predlog zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Predlog zakona o državnoj pripadnosti i upisu plovila, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti vazduha, Predlog zakona o dopuni Zakona o platama u državnim organima i javnim službama, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o trgovini i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o žigovima.
Većinom glasova narodnih poslanika usvojeni su i Predlog zakona o potvrđivanju Konzularne konvencije između Republike Srbije i Crne Gore, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Specijalne Administrativne Regije Makao Narodne Republike Kine o međusobnom ukidanju viza, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Argentine o bavljenju plaćenim poslovima članova porodica diplomatskog, konzularnog, administrativnog i tehničkog osoblja njihovih doplomatsko-konzularnih predstavništava, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Namibije o saradnji u oblasti odbrane.
U Danu za glasanje, Narodna skupština je većinom glasova usvojila i Predlog zakona o potvrđivanju Međunarodnog ugovora o biljnim genetičkim resursima za hranu i poljoprivredu, Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o zaštiti i održivom korišćenju biološke i predeone raznovrsnosti uz Okvirnu konvenciju o zaštiti i održivom korišćenju Karpata usvojene u Kijevu 22. maja 2003. godine, Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o vodi i zdravlju uz Konvenciju o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotokova i međunarodnih jezera i Amandmana na čl. 25. i 26. Konvencije o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotokova i međunarodnih jezera, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između država članica Zdravstvene mreže Jugoistočne Evrope o aranžmanu sa zemljom domaćinom o sedištu Sekretarijata Zdravstvene mreže Jugoistočne Evrope.
Takođe, narodni poslanici su većinom glasova usvojili i Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o merodavnom pravu za obaveze izdržavanja, Predlog zakona o dopuni Zakona o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada o radu pomoraca, 2006, Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o ograničenju odgovornosti za pomorska potraživanja i Protokola iz 1996. godine o izmenama i dopunama Konvencije o ograničenju odgovornosti za pomorska potraživanja, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o drumskom prevozu putnika i stvari, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Letonije o međunarodnom drumskom saobraćaju i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti vazdušnog saobraćaja između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore.
U danu za glasanje Narodna skupština je odlučivala i o povredama Poslovnika na koje su tokom Drugog vanrednog zasedanja ukazivali narodni poslanici i odlučila da ni u jednom slučaju Poslovnik nije povređen.
Pošto je Narodna skupština obavila raspravu i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda zasedanja, predsednik Narodne skupštine mr Nebojša Stefanović zaključio je Drugo vanredno zasedanje Narodne skupštine u 2013. godini.