Utorak, 22. septembar 2009.

Drugi sastanak Radne grupe za razmatranje pitanja televizijskih prenosa sednica Narodne skupštine

Radna grupa za razmatranje pitanja televizijskih prenosa sednica Narodne skupštine je, na sastanku održanom 22. septembra, razmatrala Informaciju projektnog tima Narodne skupštine o modalitetima javnih radio-televizijskih prenosa sednica Narodne skupštine i usvojila zaključke o daljim aktivnostima.Radna grupa za razmatranje pitanja televizijskih prenosa sednica Narodne skupštine je, na sastanku održanom 22. septembra, razmatrala Informaciju projektnog tima Narodne skupštine o modalitetima javnih radio-televizijskih prenosa sednica Narodne skupštine i usvojila zaključke o daljim aktivnostima.

Sastanku je predsedavao koordinator Radne grupe, Veljko Odalović, sekretar Narodne skupštine.

Budući da ne postoje zakonske pretpostavke da Narodna skupština bude osnivač posebnog televizijskog kanala, takozvanog parlamentarnog kanala, članovi radne grupe su jednoglasno zaključili da predlože da RTS nastavi sa direktnim prenosom sednica Narodne skupštine, kao prelaznim rešenjem do uvođenja sistema digitalnog emitovanja televizijskog programa 2012. godine i sticanja uslova za osnivanje parlamentarnog kanala.

Zaključeno je takođe da se predloži RTS-u da za naredni sastanak, koji će se održati do kraja septembra, sačini detaljnu kalkulaciju troškova prenosa do kraja godine, kao i projekciju troškova za narednu godinu, kako bi se neophodna sredstva mogla predvideti u Predlogu budžeta Republike Srbije za sledeću godinu.

U isto vreme radna grupa i službe RTS nastavili bi rad i saradnju u pronalaženju finansijskih i tehničkih mogućnosti u opremanju sistema za javno radio-televizijsko prenošenje sednica Narodne skupštine iz Doma Narodne skupštine, zaključila je Radna grupa.