10. maj 2014. Druga sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini

10. maj 2014. Druga sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini

Subota, 10. maj 2014.

Druga sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini

Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković sazvala je Drugu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini, za subotu, 10. maj 2014. godine, sa početkom u 10.00 časova.


Narodna skupština usvojila je sledeći dnevni red:

1. Predlog zakona o izmeni Zakona o privatizaciji, koji je podnela Vlada;
2. Predlog odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije, koji je podneo narodni poslanik Zoran Babić;
3. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, koji je podnela Vlada;
4. Predlog zakona o izvršenju krivičnih sankcija, koji je podnela Vlada;
5. Predlog zakona o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera, koji je podnela Vlada;
6. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku, koji je podnela Vlada;
7. Predlog zakona o pravobranilaštvu, koji je podnela Vlada;
8. Predlog zakona o posredovanju u rešavanju sporova, koji je podnela Vlada;
9. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, koji je podnela Vlada;
10. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku, koji je podnela Vlada;
11. Predlog zakona o izmenama Zakona o izvršenju i obezbeđenju, koji je podnela Vlada;
12. Predlog zakona o izmeni Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, koje je podnela Vlada;
13. Predlog odluke o dopunama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine, koju je podnela Poslanička grupa Demokratska stranka;
14. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine, koju je podnela Poslanička grupa Srpska napredna stranka;
15. Predlog odluke o dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine, koji je podnela predsednik Narodne skupštine;
16. Predlog odluke o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, koji je podnela predsednik Narodne skupštine;
17. Predlog odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama (Interparlamentarna unija), koji je podnela predsednik Narodne skupštine;
18. Predlog odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama (Parlamentarna skupština Crnomorske ekonomske saradnje, Parlamentarna skupština NATO-a), koji je podnela predsednik Narodne skupštine i
19. Predlog odluke o imenovanju šefova stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koje je podnela predsednik Narodne skupštine.

Narodna skupština je, većinom glasova narodnih poslanika, prihvatila predlog narodnog poslanika Zorana Babića da se obavi zajednički načelni pretres o predlozima zakona iz tačaka 4, 5. i 6. dnevnog reda, zajednički načelni pretres o predlozima zakona iz tačaka 7, 8, 9, 10. i 11. dnevnog reda i zajednički jedinstveni pretres o predlozima odluka iz tačaka 13, 14, 15, 16, 17, 18. i 19. dnevnog reda sednice.
Narodna skupština je usvojila predlog narodnog poslanika Zorana Babića da se pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama Zakona o privatizaciji obavi odmah po završetku načelnog pretresa tog predloga zakona.
U prepodnevnom delu rada, Narodna skupština započela je načelni pretres o Predlogu zakona o izmeni Zakona o privatizaciji koji je, u ime predlagača, predstavio ministar pravde Nikola Selaković.
Na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, Narodna skupština je konstatovala prestanak mandata narodnim poslanicima, pre isteka vremena na koje su izabrani, dr Nebojši Stefanoviću, Aleksandru Vulinu, Vanji Udovičiću, Jadranki Joksimović, Goranu Kneževiću, Radomiru Nikoliću, Snežani Bogosavljević Bošković, Aleksandru Antiću, Ivici Dačiću i Ireni Vujović.
Narodna skupština je, na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, konstatovala i prestanak mandata narodnom poslaniku dr Jovanu Krkobabiću, pre isteka vremena na koje je izabran, usled nastupanja smrti.

U popodnevnom delu rada, Narodna skupština je, na osnovu Odluke Republičke izborne komisije i na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, konstatovala potvrđivanje mandata narodnim poslanicima Ivici Jevtiću, Vesni Simić, Dejanu Nektarijeviću, Vladu Babiću, Sanji Tucaković, Goranu Vukadinoviću i Draganu Todoroviću izabranim sa Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ – BUDUĆNOST U KOJU VERUJEMO (Srpska napredna stranka, Socijaldemokratska partija Srbije, Nova Srbija, Srpski pokret obnove, Pokretsocijalista). Narodna skupština je konstatovala potvrđivanje mandata narodnim poslanicima Mirjani Dragaš, Grozdani Banac, mr Dejanu Radenkoviću i Neđu Jovanoviću izabranim sa Izborne liste IVICA DAČIĆ – „SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE (SPS), PARTIJA UJEDINJENIH PENZIONERA SRBIJE (PUPS), JEDINSTVENA SRBIJA (JS)“ i narodnom poslaniku Dejanu Čapu izabranom sa Izborne liste BORIS TADIĆ – Nova demokratska stranka – Zeleni, LSV – Nenad Čanak, Zajedno za Srbiju, VMDK, Zajedno za Vojvodinu, Demokratska levica Roma.

Novoizabrani narodni poslanici su zatim položili zakletvu.

Do kraja rada, Narodna skupština vodila je i zaključila raspravu u načelu o Predlogu zakona o izmeni Zakona o privatizaciji.

Drugog dana rada, 12. maja, Narodna skupština započela je pretres u pojedinostima 1. tačke dnevnog reda - Predlog zakona o izmeni Zakona o privatizaciji.
U svojstvu predlagača, sednici je prisustvovao ministar pravde Nikola Selaković.
Tokom sednice zakletvu je položio narodni poslanik mr Dejan Radenković.
Pošto je Narodna skupština zaključila pretres o Predlogu zakona o izmeni Zakona o privatizaciji, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković odredila je ponedeljak, 12. maj 2014. godine, sa početkom u 14.00 časova kao Dan za glasanje o Predlogu zakona o izmeni Zakona o privatizaciji.

Dan za glasanje

U Danu za glasanje, 12. maja, Narodna skupština usvojila je, većinom glasova narodnih poslanika, Predlog zakona o izmeni Zakona o privatizaciji.

U nastavku sednice, narodni poslanici započeli su jedinstveni pretres Predloga odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije.

Pošto je Narodna skupština zaključila jedinstveni pretres, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković odredila je ponedeljak, 12. maj 2014. godine, sa početkom u 14.31 časova kao Dan za glasanje o Predlogu odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije.

Dan za glasanje

U Danu za glasanje, 12. maja, Narodna skupština usvojila je, većinom glasova narodnih poslanika, Predlog odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije.

U popodnevnom delu sednice, Narodna skupština započela je raspravu o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, u načelu.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina predstavila je, u ime predlagača, potpredsednica Vlade Republike Srbije i ministarka državne uprave i lokalne samouprave dr Kori Udovički.

Trećeg dana rada, 13. maja, Narodna skupština je vodila i zaključila načelni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

Na početku rada, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa narodni poslanici Olgica Batić, Riza Halimi, Aleksandar Senić, Dubravka Filipovski i prof. dr Dušan Milisavljević, zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

U popodnevnom delu rada, Narodna skupština je započela i do kraja dana zaključila zajednički načelni pretres o tačkama 4, 5 i 6. dnevnog reda sednice, odnosno o Predlogu zakona o izvršenju krivičnih sankcija, Predlogu zakona o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera i Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku. Predloge zakona obrazložio je predstavnik predlagača, ministar pravde Nikola Selaković.

Četvrtog dana rada, 14. maja, Narodna skupština započela je zajednički načelni pretres o predlozima zakona iz tačaka 7. do 11. dnevnog reda.

Na početku sednice narodni poslanici su minutom ćutanja odali poštu preminulom narodnom poslaniku Miodragu Rakiću.

U prepodnevnom delu rada ministar pravde Nikola Selaković je u ime predlagača predstavio najvažnija rešenja koja sadrže Predlog zakona o pravobranilaštvu, Predlog zakona o posredovanju u rešavanju sporova, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku i Predlog zakona o izmenama Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Do kraja rada Narodna skupština vodila je i zaključila zajednički načelni pretres o predlozima zakona iz tačaka 7. do 11. dnevnog reda.

15. maja, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković obavestila je narodne poslanike da se, zbog vanredne situacije u zemlji odlaže nastavak Druge sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2014. godini, koji je bio zakazan za danas u 15.00 časova.

Petog dana rada, 21. maja, narodni poslanici su prihvatili predlog da se po hitnom postupku u dnevni red uvrste sledeće tačke:

- na predlog Državnog veća tužilaca: PREDLOG ODLUKE O IZBORU ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA

- na predlog predsednice Narodne skupštine, Maje Gojković: PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU SASTAVA STALNIH DELEGACIJE NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE U MEĐUNARODNIM PARLAMENTARNIM INSTITUCIJAMA

- na predlog generalnog sekretara narodne skupštine, Jane Ljubičić: PREDLOG ZA IMENOVANJE ZAMENIKA GENERALNOG SEKRETARA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE

- na predlog Poslaničke grupe SPS: PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE.

Narodna skupština je obavila načelni pretres o Predlogu zakona o izmeni Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. U svojstvu predstavnika predlagača Predloga zakona sednici je prisustvovao ministar unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović.

U nastavku sednice, narodni poslanici su započeli i zaključili zajednički jedinstveni pretres o predlozima odluka iz tač.13-19. dnevnog reda, nakon čega su obavili jedinstveni pretres o Predlogu odluke o izboru zamenika javnog tužioca. Predlog odluke je obrazložio predstavnik predlagača, Branko Stamenković, izborni član Državnog veća tužilaca.

Narodna skupština je takođe obavila jedinstveni pretres o Predlogu odluke o izmenama odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacije Narodne skupštine republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, Predlogu za imenovanje zamenika generalnog sekretara Narodne skupštine Republike Srbije i o Predlogu odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine.

Većinom glasova narodni poslanici su prihvatili da se u dnevni red Druge sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2014. godini, uvrste po hitnom postupku sledeći predlozi odluka koji je podneo Visoki savet sudstva:

- PREDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA PREKRŠAJNIH SUDOVA;

- PREDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA OSNOVNIH SUDOVA

- PREDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA PRIVREDNIH SUDOVA

- PREDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA VIŠIH SUDOVA

- PREDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA APELACIONOG SUDA U NOVOM SADU

- PREDLOG ODLUKE O IZBORU SUDIJA KOJI SE PRVI PUT BIRAJU NA SUDIJSKU FUNKCIJU

- PREDLOG ODLUKE O IZBORU SUDIJE KOJI SE PRVI PUT BIRA NA SUDIJSKU FUNKCIJU

- PREDLOG ODLUKE O IZBORU SUDIJA KOJI SE PRVI PUT BIRAJU NA SUDIJSKU FUNKCIJU

U svojstvu predlagača, predloge odluka je obrazlagao predsednik Visokog saveta sudstva Dragomir Milojević.

U popodnevnom delu rada, Narodna skupština započela je i do kraja rada zaključila raspravu u pojedinostima na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

Šestog dana rada, 22. maja, pre prelaska na rad po dnevnom redu sednice, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa narodni poslanici Milija Miletić, dr Janko Veselinović, Mirko Čikiriz, Prof. dr Dušan Milisavljević i Zvonimir Stević zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.
U nastavku rada, Narodna skupština vodila je i zaključila pretres u pojedinostima o predlozima zakona iz tačaka 4. do 11. dnevnog reda.
Do kraja dana, Narodna skupština je vodila i zaključila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izvršenju krivičnih sankcija, koji je podnela Vlada; Predlogu zakona o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera, koji je podnela Vlada; Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku, koji je podnela Vlada; Predlogu zakona o pravobranilaštvu, koji je podnela Vlada; Predlogu zakona o posredovanju u rešavanju sporova, koji je podnela Vlada; Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, koji je podnela Vlada; Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku, koji je podnela Vlada i Predlogu zakona o izmenama Zakona o izvršenju i obezbeđenju, koji je podnela Vlada.

Sedmog dana rada, 23. maja, Narodna skupština obavila je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmeni Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu o svim tačkama dnevnog reda sednice, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković odredila je petak, 23. maj 2014. godine, sa početkom u 10.45 časova, kao Dan za glasanje o svim tačkama dnevnog reda Druge sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2014. godini, izuzev o prvoj i drugoj tački dnevnog reda sednice o kojima je Narodna skupština već glasala.

Dan za glasanje

U Danu za glasanje, 23. maja, Narodna skupština je, većinom glasova narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Predlog zakona o izvršenju krivičnih sankcija, Predlog zakona o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku, Predlog zakona o pravobranilaštvu, Predlog zakona o posredovanju u rešavanju sporova, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku, Predlog zakona o izmenama Zakona o izvršenju i obezbeđenju i Predlog zakona o izmeni Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Narodna skupština je, većinom glasova, usvojila i Predlog odluke o dopunama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine, koju je podnela Poslanička grupa Demokratska stranka, Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koju je podnela Poslanička grupa Srpska napredna stranka, Predlog odluke o dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela predsednik Narodne skupštine, Predlog odluke o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, koji je podnela predsednik Narodne skupštine, Predlog odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama (Interparlamentarna unija), Predlog odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama (Parlamentarna skupština Crnomorske ekonomske saradnje, Parlamentarna skupština NATO-a), i Predlog odluke o imenovanju šefova stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koje je podnela predsednik Narodne skupštine.

U Danu za glasanje, većinom glasova narodnih poslanika, usvojeni su Predlog Odluke o izboru zamenika javnog tužioca i Predlog odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama.
Većinom glasova narodnih poslanika, Narodna skupština je imenovala Gordanu Stamenić i Srđana Smiljanića, diplomirane pravnike iz Beograda, za zamenike generalnog sekretara Narodne skupštine.
Narodna skupština je, većinom glasova, usvojila i Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine.
U Danu za glasanje, većinom glasova narodnih poslanika usvojeni su i Predlog odluke o izboru predsednika prekršajnih sudova, Predlog odluke o izboru predsednika osnovnih sudova, sa ispravkom od 22. maja 2014. godine, Predlog odluke o izboru predsednika privrednih sudova, Predlog odluke o izboru predsednika viših sudova, sa ispravkom od 22. maja 2014. godine, Predlog odluke o izboru predsednika Apelacionog suda u Novom Sadu, Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, Predlog odluke o izboru sudije koji se prvi put bira na sudijsku funkciju i Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju.

U Danu za glasanje, Narodna skupština odlučivala je i o povredama Poslovnika, na koje su ukazivali narodni poslanici tokom sednice, i odlučila da ni u jednom slučaju odredbe Poslovnika nisu bile povređene.

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda sednice i odlučivanje o njima, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković zaključila je Drugu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2014. godini.Video (1)

Subota, 10. maj 2014. | Druga sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini 10.05.2014.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2