Ponedeljak, 3. april 2006. - Ponedeljak, 17. april 2006.

Druga sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2006. godini

Za Drugu sednicu Prvog redovnog zasedanja Nrodne skupštine Republike Srbije u 2006. godini, koja je počela odmah po završetku Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2006. godini 3. aprila, Narodna skupština je usvojila sledeći dnevni red:1.Predlog zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom, koji jepodnela Vlada,2. Predlog zakona o rehabilitaciji, koji je podnela Vlada,3. Predlog zakona o amnestiji, koji je podnela Vlada,4. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, kojije podnela Vlada,5. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu, koji je podnelaVlada,6. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma između Vlade Republike Srbije iVlade Republike Crne Gore i Vlade Islamske Republike Irana o uzajamnojpomoći i saradnji u carinskim pitanjima, koji je podnela Vlada,7. Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i CrnojGori po zajmu Evropske banke za obnovu i razvoj za finansiranje obnovedeonice autoputa Beograd-Novi Sad, koji je podnela Vlada,8. Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i CrnojGori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje projekta zapoboljšanje stanja škola-Srbija i Crna Gora, koji je podnela Vlada,9. Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i CrnojGori po kreditu Međunarodnog udruženja za razvoj (Projekat revitalizacijesistema za navodnjavanje i odvodnjavanje Srbije), koji je podnela Vlada,10.Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i CrnojGori po kreditu Međunarodnog udruženja za razvoj (Komponenta Srbija iCrna Gora –Projekat za Srbiju), koji je podnela Vlada,11.Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i CrnojGori po kreditu Međunarodnog udruženja za razvoj (Projekat konsolidacijenaplate i reforme penzijske administracije u Srbiji) koji je podnela Vlada, 12.Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma između Vlade Republike Srbije iVlade Republike Hrvatske o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima, koji jepodnela Vlada,13.Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i CrnojGori po kreditu Međunarodnog udruženja za razvoj ( Strukturnoprilagođavanje privrede Republike Srbije), koji je podnela Vlada, 14. Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i CrnojGori po kreditu Međunarodnog udruženja za razvoj ( Drugi kredit zastrukturno prilagođavanje-Republika Srbija), koji je podnela Vlada, 15.Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i CrnojGori po kreditu Međunarodnog udruženja za razvoj (Kredit za razvojprivatnog i finansijskog sektora), koji je podnela Vlada,16.Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i CrnojGori po kreditu Međunarodnog udruženja za razvoj ( Prvi kredit zaprogramski razvoj politika u privatnom i finansijskom sektoru) koji jepodnela Vlada,17.Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Nemačkojfinansijskoj organizaciji KFWpo zaduženju JP „Elektroprivreda Srbije“za finansiranje Projekta za nabavku rudarske opreme za potrebe površinskogkopa „Tamnava-zapadno polje“, koji je podnela Vlada,18.Predlog zakona o dopunama Zakona o zadrugama, koji je podnela Vlada,19.Predlog odluke o izboru Zaštitnika građana, koji je podneo Odbor Narodneskupštine za ustavna pitanja.Za Drugu sednicu Prvog redovnog zasedanja Nrodne skupštine Republike Srbije u 2006. godini, koja je počela odmah po završetku Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2006. godini 3. aprila, Narodna skupština je usvojila sledeći dnevni red:

1.Predlog zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom, koji je

podnela Vlada,

2. Predlog zakona o rehabilitaciji, koji je podnela Vlada,

3. Predlog zakona o amnestiji, koji je podnela Vlada,

4. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, koji

je podnela Vlada,

5. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu, koji je podnela

Vlada,

6. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma između Vlade Republike Srbije i

Vlade Republike Crne Gore i Vlade Islamske Republike Irana o uzajamnoj

pomoći i saradnji u carinskim pitanjima, koji je podnela Vlada,

7. Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj

Gori po zajmu Evropske banke za obnovu i razvoj za finansiranje obnove

deonice autoputa Beograd-Novi Sad, koji je podnela Vlada,

8. Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj

Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje projekta za

poboljšanje stanja škola-Srbija i Crna Gora, koji je podnela Vlada,

9. Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj

Gori po kreditu Međunarodnog udruženja za razvoj (Projekat revitalizacije

sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje Srbije), koji je podnela Vlada,

10.Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj

Gori po kreditu Međunarodnog udruženja za razvoj (Komponenta Srbija i

Crna Gora –Projekat za Srbiju), koji je podnela Vlada,

11.Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj

Gori po kreditu Međunarodnog udruženja za razvoj (Projekat konsolidacije

naplate i reforme penzijske administracije u Srbiji) koji je podnela

Vlada,

12.Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma između Vlade Republike Srbije i

Vlade Republike Hrvatske o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima, koji je

podnela Vlada,

13.Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj

Gori po kreditu Međunarodnog udruženja za razvoj ( Strukturno

prilagođavanje privrede Republike Srbije), koji je podnela Vlada,

14. Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj

Gori po kreditu Međunarodnog udruženja za razvoj ( Drugi kredit za

strukturno prilagođavanje-Republika Srbija), koji je podnela Vlada,

15.Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj

Gori po kreditu Međunarodnog udruženja za razvoj (Kredit za razvoj

privatnog i finansijskog sektora), koji je podnela Vlada,

16.Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj

Gori po kreditu Međunarodnog udruženja za razvoj ( Prvi kredit za

programski razvoj politika u privatnom i finansijskom sektoru) koji je

podnela Vlada,

17.Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Nemačkoj

finansijskoj organizaciji KFWpo zaduženju JP „Elektroprivreda Srbije“

za finansiranje Projekta za nabavku rudarske opreme za potrebe površinskog

kopa „Tamnava-zapadno polje“, koji je podnela Vlada,

18.Predlog zakona o dopunama Zakona o zadrugama, koji je podnela Vlada,

19.Predlog odluke o izboru Zaštitnika građana, koji je podneo Odbor Narodne

skupštine za ustavna pitanja.

Prvog dana rada Narodna skupština je obavila načelni pretres o Predlogu zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom. Obrazlažući predložena rešenja ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike Slobodan Lalović je naveo da je ovo jedan iz celine antidiskriminatorskih zakona koji će obezbediti zaštitu osoba sa invaliditetom i njihovo uključivanje u normalan društveni život. U pripremi je i zakonski akt o zapošljavanju i rehabilitaciji osoba sa invaliditetom, koji će upotpuniti ovu celinu prava vrlo značajnih za između 700 i 800 hiljada građana Srbije, podsetio je Lalović.

Drugog dana rada (4. april) Narodna skupština je obavila načelni pretres o Predlogu zakona o rehabilitaciji.

Usvajanje Predloga ovog zakona je, po rečima ministra pravde Zorana Stojkovića obaveza demokratske Srbije i način da se raskine sa autoritarnom prošlošću, isprave greške načinjene u jednom periodu naše istorije i stvore uslovi za trajno pomirenje i prelazak u demokratsko i liberalno društvo.

Zakonom će se urediti rehabilitacija lica koja su sudskom ili administrativnom odlukom ili bez njih, iz političkih ili ideoloških razloga lišeni života, slobode ili nekih drugih prava, a zahtev za rehabilitaciju može podneti svako zainteresovano lice.

Do kraja radnog dana, Narodna skupština je obavila pretres u načelu o Predlogu zakona o amnestiji, kojim će se, prema rečima predstavnika predlagača Zorana Stojkovića, amnestirati lica koja su se ogrešila o zakonske odredbe o služenju vojnog roka ili napustila zemlju radi izbegavanja obaveze služenja vojnog roka.

Treći dan

Trećeg dana rada (5. april) Narodna skupština je obavila načelni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji.

Pošto je ministar za kapitalne investicije Velimir Ilić , u svojstvu predstavnika predlagača obrazložio predložene izmene Zakona, narodni poslanici su do kraja radnog dana vodili raspravu u načelu.

Četvrti dan

Narodna skupština je četvrtog dana rada (6.april) je obavila jedinstvceni načelni pretres o dva predloga zakona o ratifikaciji i deset predloga zakona o kontragaranciji. Reč je o predlozima zakona o ratifikaciji Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Crne Gore i Vlade Islamske Republike Irana o uzajamnoj pomoći i saradnji u carinskim pitanjima i Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima i predlozima zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske banke za obnovu i razvoj za finansiranje obnove deonice autoputa Beograd-Novi Sad, po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje projekta za poboljšanje stanja škola –Srbija i Crna Gora, po kreditima Međunarodnog udruženja za razvoj – Projekt revitalizacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje Srbije, Komponenta Srbija i Crna Gora –Prijekat za Srbiju , Projekat konsolidacije naplate i reforme penzijske administracije u Srbiji, Strukturno prilagođavanje privrede Republike Srbije, Drugi kredit za strukturno prilagođavanje – Republika Srbija, Kredit za razvoj privatnog i finansijskog sektora i Prvi kredit za programski razvoj politika u privatnom i finansijskom sektoru, kao i Predlogu zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Nemačkoj finansijskoj organizaciji KFWpo zaduženju JP „Elektroprivreda Srbije“ za finansiranje Projekta za nabavku rudarske opreme za potrebe površinskog kopa „Tamnava-zapadno polje“.

Ministar finansija Mlađan Dinkić je, ukazavši na značaj usvajanja ovih predloga, istakao da ukoliko i dalje naš društveni proizvod bude rastao najmanje po stopi od pet odsto godišnje neće biti problema sa servisiranjem ovih dugova, pri čemu i dalje ne spadama u zemlje sa znatnijim nivoom javnog duga u društvenom proizvodu.

Na početku načelnog pretresa o Predlogu zakona o dopunama Zakona o zadrugarstvu, Narodnoj skupštini se obratio ministar trgovine, turizma i usluga Bojan Dimitrijević, pojasnivši predložene dopune Zakona.

Do kraja radnog dana Narodna skupština je zaključila načelni pretres o ovom zakonskom Predlogu.

Peti dan rada

Petog dana rada (10. april) Narodna skupština je obavila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom i započela pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o rehabilitaciji.

Šesti dan

Narodna skupština je, šestog dana rada (11. aprila) završila pretres u pojedinostima o predlozma zakona o rehabilitaciji i o amnestiji i započela pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji.

Sedmi dan rada

Sedmog dana rada (12. april) Narodna skupština je obavila pretres u pojedinostima o predlozima zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji i Zakona o rudarstvu.

Osmi dan

Osmog dana rada (13.april) Narodna skupština je obavila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Crne Gore i Vlade Islamske Republike Irana o uzajamnoj pomoći i saradnji u carinskim pitanjima, Predlogu zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske banke za obnovu i razvoj za finansiranje obnove deonice autoputa Beograd- Novi Sad, Predlogu zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje projekta za poboljšanje stanja škola –Srbija i Crna Gora i o predlozima tri zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po kreditima Međunarodnog udruženja za razvoj –Projekat revitalizacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje Srbije, Komponenta Srbija i Crna Gopra-Projekat za Srbiju i Projekat konsolidacije naplate i reforme penzijske administracije u Srbiji

Narodna skupština je, na predlog Administrativnog odbora, po hitnom postupku uvrstila u dnevni red ove sednice razmatranje predloga odluka o odobravanju određivanja pritvora Goranu Kljajeviću, predsedniku Trgovinskog suda u Beogradu i Delinki Đurđević, sudiji- predsedniku stečajnog veća Trgovinskog suda u Breogradu.

Pošto je zaključila jedinstveni pretres, Narodna skupština je odmah pristupila odlučivanju o ovim predlozima.

Narodna skupština je usvojila Predlog odluke o odobravanju određivanja pritvora Goranu Kljajeviću, predsedniku Trgovinskog suda u Beogradu i Predlogu odluke o odobravanju određivanja pritvora Delinki Đurđević, sudiji- predsedniku stečajnog veća Trgovinskog suda u Beogradu.

U nastavku rada, Narodna skupština je obavila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima i o predlozima zakona o davanju kontragarancije Republike Srbijre Srbiji i Crnoj Gori po kreditima Međunarodnog udruženja za razvoj –Srtukturno prilagođavanje privrede Republike Srbije, Drugi kredit za strukturno prilagođavanje-Republika Srbija, Kredit za razvoj privatnog i finansijskog sektora i Prvi kredit za programski razvoj politike u privatnom i finansijskom sektoru, ka i o Predlogu zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Nemačkoj finansijskoj organizaciji KFWpo zaduženjzu JP „Elektroprivreda Srbije“ za finansiranje Projekta za nabavku rudarske opreme za potrebe površinskog kopa „Tamnava –zapadno polje“.

Po obavljenom pretresu u pojedinostima o Predlogu zakona o dopunama Zakona o zadrugama, čime je iscrpljena rasprava o svim tačkama, predsednik Narodne skupštine Predrag Marković je odredio kao Dan za glasanje ponedeljak, 17. april, sa početkom u 10 časova.


Dan za glasanje

U Danu za glasanje (17. april) Narodna skupština je usvojila u celini Predlog zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom, predloge zakona o rehabilitaciji i o amnestiji i predloge zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji i Zakona o rudarstvu.

Narodna skupština je usvojila u celini Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Crne Gore i Vlade Islamske Republike Irana o uzajamnoj pomoći i saradnji u carinskim pitanjima, Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske banke za obnovu i razvoj za finansiranje obnove deonice autoputa Beograd-Novi Sad, Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje Projekta za poboljšanje stanja škola- Srbija i Crna Gora i predloge zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po kreditima Međunarodnog udruženja za razvoj - Projekat revitalizacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje Srbije, zatim, Komponenta Srbija i Crna Gora –Projekat za Srbiju i Projekat konsolidacije naplate i reforme penzijske administracije u Srbiji.

U nastavku rada. Narodna skupština je usvojila u celini Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima i četiri predloga zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po kreditima Međunarodnog udruženja za razvoj - Strukturno prilagođavanje privrede Republike Srbije, Drugi kredit za strukturno prilagođavanje- Republika Srbija, Kredit za razvoj privatnog i finansijskog sektora i Prvi kredit za programski razvoj politike u privatnom i finansijskom sektoru.

Narodna skupština je usvojila u celini Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Nemačkoj finansijskoj organizaciji KFWpo zaduženju JP „Elektroprivreda Srbije“ za finansiranje Projekta za nabavku rudarske opreme za potrebe površinskog kopa „Tamnava- zapadno polje“ i Predlog zakona o dopunama Zakona o zadrugama.

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda, predsednik Predrag Marković je zaključio Drugu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2006. godini.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5