Četvrtak, 22. septembar 2022.

Druga sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Na sednici, koja je održana 22. septembra 2022. godine, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, u skladu sa mišljenjem Vlade, uputili su odgovor Ustavnom sudu povodom inicijative za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti odredbe člana 8a Zakona o planiranju i izgradnji, člana 134. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji i člana 109. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji.


U nastavku sednice, Odbor je uputio odgovor Ustavnom sudu povodom dve inicijative za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti odredbe člana 69. stav 3. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji.

Pod trećom tačkom dnevnog reda, Odbor je uputio odgovor Ustavnom sudu povodom pokrenutog postupka za utvrđivanje neustavnosti odredbe člana 17. stav 4. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Jelena Žarić Kovačević.


Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Četvrtak, 22. septembar 2022. | Druga sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo 22.09.2022.