Ponedeljak, 25. jul 2016.

Druga sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

Na sednici Odbora, održanoj 25. jula, članovi Odbora razmatrali su Godišnji Izveštaj o radu Agencije za energetiku za 2015. godinu.


Godišnji izveštaj predstavio je i obrazložio predsednik Saveta Agencije za energetiku Ljubo Maćić, upoznavši članove Odbora sa ključnim elementima energetskog sektora. Izneo je podatak da je u 2015. godini potrošnja električne energije u odnosu na prethodnu godinu povećana za 3,1 odsto, a potrošnja prirodnog gasa za 3 odsto. Potrošnja je porasla i u toplanama i domaćinstvima, a opala u industriji, naveo je Maćić.

Dodao je da je sigurnost snabdevanja električnom energijom, prirodnim gasom i derivatima nafte u 2015. godini bila zadovoljavajuća, a tome je doprinela povećana proizvodnja rudnika uglja i bolji rad termoelektrana, kao i da je u 2015. godini po prvi put omogućeno domaćinstvima da sami biraju snabdevača električne energije na slobodnom tržištu.

Za dugoročnu energetsku stabilnost je bitno i promišljeno prilagođavanje energetike Srbije globalnim i EU zahtevima koji su u vezi sa zaštitom planete i u skladu sa rezultatima Konferencije UN o klimatskim promenama, naveo je predsednik Saveta.

On je upoznao članove Odbora da je osnovano organizovano tržište, SEEPEX – berza električne energije i dodao da će sve veći deo aktivnosti Agencije u narednom periodu, a u skladu sa Zakonom, biti usmeren na postupanje energetskih subjekata prema kupcima i na zaštitu prava i interesa kupaca energije.

Maćić je naveo da se finansijsko poslovanje Agencije za 2015. godinu odvijalo u skladu sa finansijskim planom kojim su utvrđeni ukupni prihodi i rashodi Agencije, uključujući i rezerve za nepredviđene izdatke.

Nakon diskusije koja je usledila, članovi Odbora većinom glasova prihvatili su Izveštaj o radu Agencije za energetiku za 2015. godinu.

U nastavku sednice doneta je Odluka o prestanku mandata članu Saveta Komisije za zaštitu konkurencije Ivanu Ugrinu, ispunjenjem uslova za starosnu penziju.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Snežana B. Petrović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: dr Aleksandra Tomić, Dragomir Karić, Blaža Knežević, Radmilo Kostić, Jelena Mijatović, Zoran Bojanić, Snežana R. Petrović, Ivan Manojlović, Tomislav Ljubenović, Branislav Mihajlović, Dejan Nikolić, Gorica Gajić, Vojislav Vujić i Snežana Paunović.


Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Ponedeljak, 25. jul 2016. | Druga sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku 25.07.2016.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1