Utorak, 4. jun 2013.

Druga sednica Komisije za praćenje sprovođenja Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija – Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji (2010-2015)

Komisija za praćenje sprovođenja Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija – Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji (2010-2015) održala je 4. juna sednicu na kojoj je razmotren Predlog plana rada Komisije.


Predsednica Komisije Zlata Đerić, upoznala je članove Komisije sa okvirnim planom rada. Predviđeno je da se na sledećoj sednici donese poslovnik o radu Komisije, kao i da se u narednom periodu razmatra više izveštaja. To su izveštaj multisektorskog tela o implementaciji NAP-a, izveštaji ministarstava i agencija (učesnika NAP-a), izveštaji savetnika za rodnu ravnopravnost, izveštaji o iskustvima i rezultatima uvođenja mehanizma osobe od poverenja, izveštaji analitičkih grupa i sagledavanje njihovih uloga u izveštavanju i monitoringu i izveštaji Komisije nadležnom odboru i Narodnoj skupštini.

Sednici je predsedavala Zlata Đerić, predsednica Komisije.