7. novembar 2022. Druga sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2022. godini

7. novembar 2022. Druga sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2022. godini

Ponedeljak, 7. novembar 2022.

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2022. godini

Predsednik Narodne skupštine dr Vladimir Orlić sazvao je Drugu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2022. godini, za ponedeljak, 7. novembar 2022. godine, sa početkom u 10.00 časova.


Za ovu sednicu predložen je sledeći dnevni red:

 1. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2022. godinu, koji je podnela Vlada;
 2. Predlog zakona o Privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina kojima se uplaćuje novčana pomoć, koji je podnela Vlada;
 3. Predlog zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je podnela Vlada;
 4. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Vlade Republike Srbije i Fonda za razvoj Abu Dabija za finansiranje podrške budžetu Republike Srbije, koji je podnela Vlada;
 5. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditu u iznosu do 79.916.833,43 evra osiguranog kod China Export & Credit Insurance Corporation za finansiranje uklanjanja starog mosta na Savi i izgradnju novog čeličnog lučnog mosta između Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva finansija, kao Zajmoprimca, BNP PARIBAS SA kao Aranžera, BNP PARIBAS FORTIS SA/NV i BNP PARIBAS SA kao Prvobitnih zajmodavaca i BNP PARIBAS SA, kao Agenta, Ugovora o izmenama i dopunama br. 1 od 19. maja 2022. godine i Ugovora o izmenama i dopunama br. 2 od 20. oktobra 2022. godine, koji je podnela Vlada;
 6. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije za Program „Vodosnabdevanje i prečišćavanje otpadnih voda u opštinama srednje veličine u Srbiji VI (faza II)“, koji je podnela Vlada;
 7. Predlog kandidata za potpredsednika Narodne skupštine, koji je podnelo 40 narodnih poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije;
 8. Predlog odluke o imenovanju zamenika generalnog sekretara Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podneo generalni sekretar Narodne skupštine;
 9. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Jedinstvena Srbija - Dragan Marković Palma;
 10. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, sa ispravkom, koji je podnela Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije;
 11. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa NADA - NOVI DSS – POKS;
 12. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, sa ispravkom, koji je podnela Poslanička grupa PUPS – solidarnost i pravda;
 13. Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa UJEDINjENI - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA;
 14. Predlog odluke o dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa MORAMO – ZAJEDNO;
 15. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Srpska stranka Zavetnici;
 16. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa „ALEKSANDAR VUČIĆ - ZAJEDNO MOŽEMO SVE“;
 17. Predlog odluke o izmenama Odluke o sastavu stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koji je podneo predsednik Narodne skupštine i
 18. Predlog odluke o izmeni Odluke o sastavu Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, koji je podneo predsednik Narodne skupštine.
Narodni poslanici prihvatili su predlog dr Vladimira Orlića da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama od 1. do 6. dnevnog reda sednice i zajednički jedinstveni pretres o tačkama od 7. do 18. dnevnog reda.

Narodna skupština započela je zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama od 1. do 6. dnevnog reda sednice. Predložene zakone obrazložio je predstavnik predlagača, potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali.

Narodna skupština je u toku dana konstatovala ostavku narodne poslanice Antonele Jelić, na funkciju narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije i saglasno članovima 132. i 133. Zakona o izboru narodnih poslanika, a na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, konstatovala da je prestao mandat narodnoj poslanici Antoneli Jelić, pre isteka vremena na koji je izabrana, danom podnošenja ostavke. Saglasno Zakonu o izboru narodnih poslanika, biće popunjeno upražnjeno mesto u Narodnoj skupštini.

Do kraja dana, Narodna skupština vodila je zajednički načelni i jedinstveni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2022. godinu, Predlogu zakona o Privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina kojima se uplaćuje novčana pomoć, Predlogu zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, Predlogu zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Vlade Republike Srbije i Fonda za razvoj Abu Dabija za finansiranje podrške budžetu Republike Srbije, Predlogu zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditu u iznosu do 79.916.833,43 evra osiguranog kod China Export & Credit Insurance Corporation za finansiranje uklanjanja starog mosta na Savi i izgradnju novog čeličnog lučnog mosta između Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva finansija, kao Zajmoprimca, BNP PARIBAS SA kao Aranžera, BNP PARIBAS FORTIS SA/NV i BNP PARIBAS SA kao Prvobitnih zajmodavaca i BNP PARIBAS SA, kao Agenta, Ugovora o izmenama i dopunama br. 1 od 19. maja 2022. godine i Ugovora o izmenama i dopunama br. 2 od 20. oktobra 2022. godine i Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije za Program „Vodosnabdevanje i prečišćavanje otpadnih voda u opštinama srednje veličine u Srbiji VI (faza II)“.


Drugog dana rada, 8. novembra, pre prelaska na rad po dnevnom redu, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Radomir Lazović, Boško Obradović, Nikola Nešić, Zoran Zečević, prof. dr Branimir Jovančićević, Vladimir Gajić, Gorica Gajić, Slaviša Ristić i Nebojša Bakarec, zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Narodna skupština u nastavku rada vodila je i zaključila načelni i jedinstveni pretres o tačkama od 1. do 6. dnevnog reda sednice.

Narodna skupština vodila je i zaključila je i zajednički jedinstveni pretres o tačkama od 7. do 18. dnevnog reda sednice.

U nastavku rada započet je pretres u pojedinostima Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2022. godinu, koji je podnela Vlada.


Trećeg dana rada, 9. novembra, Narodna skupština je nastavila i do kraja dana vodila pretres u pojedinostima Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2022. godinu, koji je podnela Vlada.

Četvrtog dana rada, 10. novembra 2022. godine, a pre prelaska na rad po dnevnom redu sednice, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslaniciv Biljana Đorđević, Nebojša Zelenović, Boško Obradović, Sanja Marić, Sanja Miladinović, Slavica Radovanović, Marinika Tepić, dr Tatjana Jovanović i Đorđe Todorović.zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

U toku dana Narodna skupština vodila je raspravu u pojedinostima o Prelogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2022. godinu,

U toku rada Narodna skupština je na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja konstatovala prestanak mandata, pre isteka vremena na koji je izabran, narodnom poslaniku Marku Kešelju, a na osnovu Rešenja Republičke izborne komisije i na osnovu Izveštaja Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja konstatovala potvrđivanje mandata, radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skuštini, narodnom poslaniku Nenadu Filipoviću, izabranom sa Izborne liste IVICA DAČIĆ - PREMIJER SRBIJE, koji je nakon potvrđivanja mandata položio zakletvu. Zakletvu je položio je i narodni poslanik Mirko Ostrogonac, izabran sa Izborne liste ZAJEDNO ZA VOJVODINU-VOJVOĐANI (DEMOKRATSKI SAVEZ HRVATA U VOJVODINI, ZAJEDNO ZA VOJVODINU), kome je mandat potvrđen ranije.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu u načelu i u pojedinostima o Predlogu zakona, predsedsedavajući sednici, predsednik Narodne skupštine dr Vladimir Orlić odredio je četvrtak, 10.novembar, sa početkom u 15.10 časova, kao Dan za glasanje o prvoj tački dnevnog reda Druge sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2022. godini.

Dan za glasanje

U Danu za glasanje narodni poslanici usvojili su većinom glaova Prelog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2022. godinu,

U nastavku rada, narodni poslanici obavili su pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o Privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina kojima se uplaćuje novčana pomoć i o Predlogu zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu u načelu i u pojedinostima o preostalim tačkama dnevnog reda sednice, predsedavajući sednici, predsednik Narodne skupštine dr Vladimir Orlić odredio je četvrtak, 10. novembar 2022. godine sa početkom u 17.50 časova, kao Dan za glasanje o tačkama 2. do 18. dnevnog reda Druge sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2022. godini.

Dan za glasanje

U Danu za glasanje, Narodna skupština usvojila je većinom glasova narodnih poslanika Predlog zakona o Privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina kojima se uplaćuje novčana pomoć, Predlog zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Vlade Republike Srbije i Fonda za razvoj Abu Dabija za finansiranje podrške budžetu Republike Srbije, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditu u iznosu do 79.916.833,43 evra osiguranog kod China Export & Credit Insurance Corporation za finansiranje uklanjanja starog mosta na Savi i izgradnju novog čeličnog lučnog mosta između Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva finansija, kao Zajmoprimca, BNP PARIBAS SA kao Aranžera, BNP PARIBAS FORTIS SA/NV i BNP PARIBAS SA kao Prvobitnih zajmodavaca i BNP PARIBAS SA, kao Agenta, Ugovora o izmenama i dopunama br. 1 od 19. maja 2022. godine i Ugovora o izmenama i dopunama br. 2 od 20. oktobra 2022. godine, kao i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije za Program „Vodosnabdevanje i prečišćavanje otpadnih voda u opštinama srednje veličine u Srbiji VI (faza II)“.

U Danu za glasanje Narodna skupština je javnim glasanjem - prozivkom narodnih poslanika sa 167 glasova izabrala Vojislava Mihailovića za potpredsednika Narodne skupštine Republike Srbije. Predsednik Narodne skupštine dr Vladimir Orlić čestitao je, u svoje i u ime narodnih poslanika, Vojislavu Mihailoviću na izboru za potpredsednika Narodne skupštine.

U Danu za glasanje, većinom glasova svih narodnih poslanika usvojen je i Predlog odluke o imenovanju zamenika generalnog sekretara Narodne skupštine Republike Srbije, te su za zamenike generalnog sekretara Narodne skupštine Republike Srbije imenovani Dragana Odović i Vladimir Dimitrijević, kojima je predsednik Narodne skupštine čestitao i poželeo im uspeh u obavljanju ove funkcije.

Takođe, većinom glasova narodnih poslanika Narodna skupština usvojila je i Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Jedinstvena Srbija - Dragan Marković Palma, Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, sa ispravkom, koji je podnela Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije, Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa NADA - NOVI DSS – POKS, Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, sa ispravkom, koji je podnela Poslanička grupa PUPS – solidarnost i pravda, Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa UJEDINjENI - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA, Predlog odluke o dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa MORAMO – ZAJEDNO, Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Srpska stranka Zavetnici i Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa „ALEKSANDAR VUČIĆ - ZAJEDNO MOŽEMO SVE“.

U Danu za glasanje, većinom glasova narodnih poslanika usvojeni su i Predlog odluke o izmenama Odluke o sastavu stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama i Predlog odluke o izmeni Odluke o sastavu Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje.

U Danu za glasanje Narodna skupština odlučivala je i o povredama Poslovnika na koje su narodni poslanici ukazivali tokom sedinice i odlučila da ni u jednom slučaju odredbe Poslovnika Narodne skupštine nisu bile povređene.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda sednice, predsednik Narodne skupštine dr Vladimir Orlić zaključio je Drugu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2022. godini.


Video (15)

Ponedeljak, 7. novembar 2022. | Druga sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2022. godini 07.11.2022. (I)

Ponedeljak, 7. novembar 2022. | Druga sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2022. godini 07.11.2022. (II)

Ponedeljak, 7. novembar 2022. | Druga sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2022. godini 07.11.2022. (III)

Ponedeljak, 7. novembar 2022. | Druga sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2022. godini 07.11.2022. (IV)

Ponedeljak, 7. novembar 2022. | Druga sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2022. godini 07.11.2022. (V)

Prikaži još Preostalo video snimaka: 10


Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4