2. oktobar 2019. Druga sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini

2. oktobar 2019. Druga sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini

Sreda, 2. oktobar 2019.

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini

Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković sazvala je Drugu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini za sredu, 2. oktobar 2019. godine, sa početkom u 10.00 časova.


Narodna skupština utvrdila je sledeći dnevni red:

  1. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu, koji je podnela Vlada;
  2. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, koji je podnela Vlada;
  3. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, koji je podnela Vlada;
  4. Predlog zakona o kontroli državne pomoći, koji je podnela Vlada;
  5. Predlog zakona o računovodstvu, koji je podnela Vlada;
  6. Predlog zakona o reviziji, koji je podnela Vlada;
  7. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita, koji je podnela Vlada;
  8. Predlog zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom, koji je podnela Vlada i
  9. Predlog zakona o alternativnim investicionim fondovima, koji je podnela Vlada.
Narodna skupština prihvatila je predlog narodne poslanice Maje Gojković da se obavi zajednički načelni pretres o tačkama 1, 2. i 3. dnevnog reda sednice, zajednički načelni pretres o tačkama 4, 5. i 6. dnevnog reda sednice i zajednički načelni pretres o tačkama 7, 8. i 9. dnevnog reda sednice.

U nastavku sednice, Narodna skupština započela je zajednički načelni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu i Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost.

Predloge akata obrazložio je predstavnik predlagača, ministar finansija Siniša Mali.

Do kraja dana, narodni poslanici vodili su i zaključili zajednički načelni pretres o tačkama 1. do 3. dnevnog reda sednice.

Drugog dana rada, 3. oktobra, pre prelaska na rad, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Milija Miletić, Vladimir Đurić, dr Vesna Ivković, Vjerica Radeta i prof. dr Marko Atlagić zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

U nastavku rada Narodna skupština započela je zajednički načelni pretres o Predlogu zakona o kontroli državne pomoći, Predlogu zakona o računovodstvu i o Predlogu zakona o reviziji.

Predložene zakone obrazložio je predstavnik predlagača ministar finansija Siniša Mali.

Do kraja dana, Narodna skupština je vodila i završila zajednički načelni pretres o tačkama 4, 5. i 6. dnevnog reda sednice.

Trećeg dana rada, 4. oktobra Narodna skupština započela je zajednički načelni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita, Predlogu zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i Predlogu zakona o alternativnim investicionim fondovima, koje je podnela Vlada.

Predložene zakone obrazlagali su predstavnici predlagača ministar finansija Siniša Mali i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović.

Do kraja dana, Narodna skupština je vodila i zaključila zajednički načelni pretres o tačkama 7, 8. i 9. dnevnog reda sednice.

Četvrtog dana rada, 7. oktobra, Narodna skupština obavila je, u prepodnevnom delu sednice, pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu i o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost.

U nastavku rada, Narodna skupština je, na osnovu Odluke Republičke izborne komisije i Izveštaja Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, konstatovala potvrđivanje mandata narodnoj poslanici Nevenki Kostadinovoj, izabranoj sa Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE, koja je zatim položila zakletvu.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu u načelu i u pojedinostima o prve tri tačke dnevnog reda sednice, saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković odredila je ponedeljak, 7. oktobar, sa početkom u 15 časova kao Dan za glasanje o tačkama 1, 2. i 3. dnevnog reda sednice.

Dan za glasanje o tačkama 1, 2. i 3. dnevnog reda

U Danu za glasanje, Narodna skupština je, većinom glasova narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019.godinu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost.

Petog dana rada, 8. oktobra, pre prelaska na rad, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici, Aleksandar Šešelj, Vladimir Đurić, Đorđe Vukadinović, dr sci. med Danica Bukvić i dr Boban Birmančević, zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Narodna skupština obavila je pretres u pojedinostima o tačkama 4, 5, 6. i 7. dnevnog reda sednice, odnosno o Predlogu zakona o kontroli državne pomoći, Predlogu zakona o računovodstvu, Predlogu zakona o reviziji i Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita.

Šestog dana rada, 9. oktobra, Narodna skupština započela je i do kraja dana završila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i Predlogu zakona o alternativnim investicionim fondovima.

Pošto je Narodna skupština obavila pretres u načelu i pojedinostima, potpredsednik Narodne skupštine prof. dr Vladimir Marinković, odredio je četvrtak, 10. oktobar 2019. godine, sa početkom u 11.15 časova, kao Dan za glasanje o tačkama od 4. do 9. dnevnog reda Druge sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini.

Dan za glasanje o tačkama 4. do 9. dnevnog reda

U danu za glasanje, 10. oktobra 2019. godine, Narodna skupština je većinom glasova narodnih poslanika usvojila Predlog zakona o kontroli državne pomoći, koji je podnela Vlada, Predlog zakona o računovodstvu, koji je podnela Vlada, Predlog zakona o reviziji, koji je podnela Vlada, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita, koji je podnela Vlada, Predlog zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom, koji je podnela Vlada i Predlog zakona o alternativnim investicionim fondovima, koji je podnela Vlada.

U Danu za glasanje, Narodna skupština je odlučivala i o povredama Poslovnika na koje su ukazivali narodni poslanici tokom sednice i odlučila da ni u jednom slučaju odredbe Poslovnika nisu bile povređene.

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda sednice, potpredsednik Narodne skupštine Veroljub Arsić zaključio je Drugu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini.


Video (24)

Sreda, 2. oktobar 2019. | Druga sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini 02.10.2019.

Sreda, 2. oktobar 2019. | Druga sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini 02.10.2019. (II)

Sreda, 2. oktobar 2019. | Druga sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini 02.10.2019. (III)

Sreda, 2. oktobar 2019. | Druga sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini 02.10.2019. (IV)

Sreda, 2. oktobar 2019. | Druga sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini 02.10.2019. (V)

Prikaži još Preostalo video snimaka: 19


Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2