24. oktobar 2017. Druga sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini

24. oktobar 2017. Druga sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini

Utorak, 24. oktobar 2017.

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini

Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković sazvala je Drugu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini za utorak, 24. oktobar, sa početkom u 10 časova.


Pre prelaska na rad, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Marjana Maraš, Slaviša Ristić, Olena Papuga, Radoslav Milojičić, Milija Miletić, Marinika Tepić, Boško Obradović, Nemanja Šarović i Aleksandar Marković zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

U nastavku rada Narodna skupština usvojila je sledeći dnevni red:

 1. Predlog zakona o dualnom obrazovanju, koji je podnela Vlada;
 2. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, koji je podnela Vlada;
 3. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, koji je podnela Vlada;
 4. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, koji je podnela Vlada;
 5. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat inkluzivnog predškolskog obrazovanja i vaspitanja) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada;
 6. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o nuklearnoj sigurnosti, koji je podnela Vlada;
 7. Predlog zakona o potvrđivanju Zajedničke konvencije o sigurnosti upravljanja istrošenim gorivom i o sigurnosti upravljanja radioaktivnim otpadom, koji je podnela Vlada;
 8. Predlog odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, koji je podnela predsednica Narodne skupštine Maja Gojković 19. oktobra 2017. godine;
 9. Predlog odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, koji je podnela predsednica Narodne skupštine Maja Gojković 18. oktobra 2017. godine;
 10. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Srpska napredna stranka;
 11. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije i
 12. Predlog odluke o dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Dosta je bilo.
Narodna skupština prihvatila je predlog narodnog poslanika dr Vladimira Orlića da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 1. do 7. dnevnog reda, kao i zajednički jedinstveni pretres o tačkama od 8. do 12. dnevnog reda sednice.

U nastavku rada, Narodna skupština započela je zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 1. do 7. dnevnog reda sednice, koje je narodnim poslanicima obrazložio predstavnik predlagača, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević.

Drugog dana rada, 25. oktobra, Narodna skupština vodila je zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 1. do 7. dnevnog reda sednice.

Trećeg dana rada, 26. oktobra, a pre prelaska na dnevni red, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Maja Videnović, Zoran Živković, Enis Imamović, dr Sanda Rašković Ivić, Marko Đurišić, Boško Obradović, Aleksandar Stevanović, Aleksandar Šešelj, Marijan Rističević i Aleksandar Marković zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Potpredsednik Narodne skupštine Veroljub Arsić pozdravio je u svoje ime, i u ime narodnih poslanika, studente i profesore Pravnog fakulteta Univerziteta „Sečenj i Ištvan“ u Đeru, koji su deo sednice pratili sa galerije velike sale Doma Narodne skupštine.

U nastavku sednice, Narodna skupština nastavila je i završila zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 1. do 7. dnevnog reda sednice.

Do kraja dana, Naroda skupština završila je zajednički jedinstveni pretres o tačkama 8. do 12. dnevnog reda sednice.

Četvrtog dana rada, 31. oktobra, pre prelaska na dnevni red, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Slaviša Ristić, Aleksandra Čabraja, Nada Lazić, dr Predrag Jelenković, Marko Đurišić, Milija Miletić, Vladimir Đurić, Zoran Radojičić, Goran Ćirić, Aleksandar Šešelj, Neđo Jovanović i Goran Pekarski, zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Narodna skupština je započela pretres u pojedinostima Predloga zakona o dualnom obrazovanju.

Predsedavajući sednici, potpredsednik Narodne skupštine Đorđe Milićević pozdravio je, u ime narodnih poslanika i u svoje lično ime, članove Poslaničke grupe prijateljstva sa Srbijom Islamske Republike Iran, koji su deo sednice Narodne skupštine pratili sa galerije velike sale Narodne skupštine.

Narodna skupština je do kraja dana vodila pretres u pojedinostima Predloga zakona o dualnom obrazovanju.

Petog dana rada, 1. novembra, narodni poslanici nastavili su raspravu o amandmanima podnetim na Predlog zakona o dualnom obrazovanju.

Do kraja dana, Narodna skupština vodila je raspravu o amandmanima podnetim na ovaj Predlog zakona.

Šestog dana rada, 2. novembra, pre prelaska na dnevni red, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici prof. dr Vojislav Šešelj, Marinika Tepić, Miroslav Aleksić, Đorđe Vukadinović, Nataša Mićić, dr Muamer Bačevac, Branka Stamenković, mr Aleksandra Jerkov, prof. dr Miladin Ševarlić, Marijan Rističević i Aleksandar Marković zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Predsedavajući sednici potpredsednik Narodne skupštine Veroljub Arsić pozdravio je u ime narodnih poslanika i u svoje lično ime, učenike i nastavnike OŠ „Ruđer Bošković“ i učesnike projekta „Atina – Beograd istorija i arhitektura“, koji su deo sednice pratili sa galerije velike sale Doma Narodne skupštine.

U nastavku rada Narodna skupština je nastavila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o dualnom obrazovanju.

Sedmog dana rada, 3. novembra, narodni poslanici nastavili su pretres u pojedinostima o prvoj tački dnevnog reda sednice.

Do kraja dana, Narodna skupština zaključila je pretres u pojedinostima o tačkama 1. 2. 3. i 4. dnevnog reda sednice.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu u načelu i u pojedinostima o svim tačkama dnevnog reda sednice, potpredsednik Narodne skupštine Đorđe Milićević, odredio je sredu, 8. novembar 2017. godine, sa početkom u 10 časova, kao Dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Druge sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2017. godini.

Dan za glasanje

U Danu za glasanje Narodna skupština usvojila je većinom glasova narodnih poslanika Predlog zakona o dualnom obrazovanju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Na sednici je usvojen i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat inkluzivnog predškolskog obrazovanja i vaspitanja) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o nuklearnoj sigurnosti, Predlog zakona o potvrđivanju Zajedničke konvencije o sigurnosti upravljanja istrošenim gorivom i o sigurnosti upravljanja radioaktivnim otpadom.

Narodni poslanici usvojili i Predlog odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, koji je podnela predsednica Narodne skupštine Maja Gojković 19. oktobra 2017. godine, Predlog odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, koji je podnela predsednica Narodne skupštine Maja Gojković 18. oktobra 2017. godine, Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Srpska napredna stranka, Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije i Predlog odluke o dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Dosta je bilo.

U Danu za glasanje, Narodna skupština je odlučivala i o povredama Poslovnika na koje su ukazivali narodni poslanici tokom sednice i odlučila da ni u jednom slučaju odredbe Poslovnika nisu bile povređene.

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o tačkama dnevnog reda sednice, predsedavajući sednici, potpredsednik Narodne skupštine Veroljub Arsić, zaključio je Drugu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini.


Video (28)

Utorak, 24. oktobar 2017. | Druga sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini (I)

Utorak, 24. oktobar 2017. | Druga sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini (II)

Utorak, 24. oktobar 2017. | Druga sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini (III)

Utorak, 24. oktobar 2017. | Druga sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini (IV)

Utorak, 24. oktobar 2017. | Druga sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini (V)

Prikaži još Preostalo video snimaka: 23


Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2