Sreda, 13. oktobar 2004. - Utorak, 2. novembar 2004.

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2004. godini

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Predrag Marković sazvao je Drugu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2004. godini za sredu, 13. oktobar 2004. godine, sa početkom u 15 časova.


Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Predrag Marković sazvao je Drugu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2004. godini za sredu, 13. oktobar 2004. godine, sa početkom u 15 časova.

Za ovu sednicu Narodna skupština je usvojila sledeći dnevni red:

1. Predlog zakona o izmenama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu sa predlozima odluka o davanju saglasnosti na odluke o izmenama finansijskih planova organizacija obaveznog osiguranja za 2004. godinu;
a) Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih,
b) Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika,
v) Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje samostalnih delatnosti,
g) Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje,
d) Nacionalne službe za zapošljavanje, koje je podnela Vlada Republike Srbije,
2. Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje Projekta obnove energetskog sektora u Republici Srbiji, koji je podnela Vlada Republike Srbije,
3. Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje Urgentnog projekta zdravstva, koji je podnela Vlada Republike Srbije,
4. Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske banke za obnovu i razvoj (EPS, Projekat II), koji je podnela Vlada Republike Srbije,
5. Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje Projekta obnove grada Beograda, koji je podnela Vlada Republike Srbije,
6. Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje Projekta upravljanja elektroenergetskim sistemom, koji je podnela Vlada Republike Srbije,
7. Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje Projekta gradskog vodovoda –Srbija, koji je podnela Vlada Republike Srbije,
8. Predlog zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, koji je podnela Vlada Republike Srbije,
9. Izbor člana Republičkog odbora za rešavanje o sukobu interesa sa Liste koju je podnela Srpska akademija nauka i umetnosti,
10. Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenjica i okolnosti na izborima za Skupštinu grada Beograda, održanim 19. septembra 2004. godine, koji su podneli narodni poslanici Ljiljana Nestorović i Meho Omerović.

Drugog dana rada (14. oktobar) Narodna skupština je otpočela načelnu raspravu o Predlogu zakona o izmeni Zakona o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu sa predlozima odluka o davanju saglasnosti na odluke o izmenama finansijskih planova organizacija obaveznog osiguranja za 2004. godinu. Predlog zakona je obrazložio Mlađan Dinkić, ministar finansija.

Trećeg dana rada (18. oktobar) narodni poslanici su okončali pretres o Predlogu zakona o izmenama Zakona o budžetu u načelu i pojedinostima.

Četvrtog dana rada (19. oktobar ), u Danu za glasanje, narodni poslanici usvojili su Predlog zakona o izmenama Zakona o budžetu za 2004. godinu sa predlozima odluka o davanju saglasnosti na odluke o izmenama finansijskih planova obaveznog osiguranja za 2004. godinu, i to: Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih, Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika, Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje samostalnih delatnosti, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i Nacionalne službe za zapošljavanje, koje je podnela Vlada Republike Srbije.

U nastavku rada, Narodna skupština je konstatovala ostavku dr Predraga Bubala na funkciju ministra za ekonomske odnose sa inostranstvom i u dnevni red, po hitnom postupku, uvrstila Predlog za izbor članova Vlade Republike Srbije, kao drugu tačku dnevnog reda. Predsednik Vlada Republike Srbije dr Vojislav Koštunica obrazložio je Predlog narodnim poslanicima.

Po okončanju rasprave, u Danu za glasanje, Narodna skupština je izabrala dr Predraga Bubala za ministra privrede, dr Slobodana Vuksanovića za ministra prosvete i sporta a dr Milan Parivodića za ministra za ekonomske odnose sa inostranstvom. Izabrani ministri su položili zakletvu pred Narodnom skupštinom.

Petog dana rada (21. oktobar) narodni poslanici su obavili zajednički načelni pretres o Predlogu zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje Projekta obnove energetskog sektora u Republici Srbiji, Predlogu zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje urgentnog projekta zdravstva, Predlogu zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za obnovu i razvoj, Predlogu zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje Projekta obnove grada Beograda, Predlogu zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje Projekta gradskog vodovoda – Srbija i razmotrili predloge zakona u pojedinostima. Predloge zakona obrazložio je ministar finansija Mlađan Dinkić.

Predsedavajući je obavestio Narodnu skupštinu da su predsednik poslaničke grupe G17 plus Goran Paunović i zamenik predsednika poslaničke grupe G17 plus Ksenija Milivojević podneli ostavke na te funkcije.

Na početku šestog dana rada ( 26. oktobar ), predsednik Narodne skupštine Predrag Marković obavestio je narodne poslanike da je Miloljub Albijanić izabran za predsednika a Snežana Stojanović – Plavšić za zamenika predsednika poslaničke grupe G17 plus.

Narodna skupština je u načelu razmotrila Predlog zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, koji je podnela Vlada Republike Srbije, i otpočela razmatranje podnetih amandmana. Predlog zakona obrazložio je ministar kulture Dragan Kojadinović.

Sedmog dana rada ( 27. oktobar ) Narodna skupština je razmotrila amandmane podnete na Predlog zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i obavila pretres o izboru člana Republičkog odbora za rešavanje o sukobu interesa sa liste koju je podnela Srpska akademija nauka i umetnosti. Razmotren je i Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti na izborima za Skupštinu grada Beograda, održanim 19. septembra 2004. godine, čime je iscrpljen dnevni red sednice.

Predsedavajući je odredio 2. novembar u 10,00 časova za Dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Druge sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2004. godine.

Pošto je Narodna skupština završila raspravu o svim tačkama dnevnog reda ove sednice, predsednik Marković je odredio Dan za glasanje (2. novembar) o svim tačkama, osim o prvoj i drugoj o kojima je Narodna skupština već obavila glasanje.

U Danu za glasanje, Narodna skupština je usvojila u celini Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje Projekta obnove energetskog sektora u Republici Srbiji, Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje Urgentnog projekta zdravstva, Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske banke za obnovu i razvoj (EPS, Projekat II), Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje Projekta obnove grada Beograda, Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zaujmu Evropske investicione banke za finansiranje Projekta upravljanja elektroenergetskim sistemom i Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje Projekta gradskog vodovoda- Srbija.

U nastavku rada Narodna skupština je usvojila u celini Predlog zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenjica i okolnosti na izborima za Skupštinu grada Beograda, održanim 19. septembra 2004. godine.

Narodna skuppština nije izabrala člana Republičkog odbora za rešavanje o sukobu interesa sa Liste koju je podnela Srpska akademija nauka.

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda, predsednik Predrag Marković je zaključio Drugu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2004. godini.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2