4. septembar 2014. Deveto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini

4. septembar 2014. Deveto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini

Četvrtak, 4. septembar 2014.

Deveto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini

Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković sazvala je, na zahtev Vlade Republike Srbije, Deveto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini, za četvrtak, 4. septembar 2014. godine, sa početkom u 10.00 časova.


U zahtevu za održavanje Devetog vanrednog zasedanja utvrđen je sledeći dnevni red:

1. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, koji je podnela Vlada;

2. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u programu Evropske unije Horizont 2020 – okvirnom programu za istraživanje i inovacije (2014 - 2020), koji je podnela Vlada;

3. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, koji je podnela Vlada;

4. Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o platama državnih službenika i nameštenika, koji je podnela Vlada;

5. Predlog zakona o dopunama Zakona o platama u državnim organima i javnim službama, koji je podnela Vlada;

6. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnoj upravi, koji je podnela Vlada;

7. Predlog zakona o izmeni Zakona o zdravstvenom osiguranju, koji je podnela Vlada;

8. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka, koji je podnela Vlada;

9. Predlog zakona o potvrđivanju Bezbednosnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine, koji je podnela Vlada;

10. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka, koji je podnela Vlada;

11. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Češke Republike o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka, koji je podnela Vlada;

12. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država u vezi sa bezbednosnim merama za zaštitu tajnih vojnih podataka, koji je podnela Vlada;

13. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Mađarske o socijalnoj sigurnosti, koji je podnela Vlada;

14. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o trgovini i ekonomskoj saradnji između Republike Srbije i Republike Tunis, koji je podnela Vlada;

15. Predlog zakona o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza, koji je podnela Vlada;

16. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije o uzajamnom regulisanju međunarodnog drumskog prevoza putnika i stvari, koji je podnela Vlada;

17. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o prevozu putnika i stvari u međunarodnom drumskom saobraćaju, koji je podnela Vlada;

18. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji, koji je podnela Vlada;

19. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Organizacije za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESKO) u vezi sa osnivanjem Centra za vode za održivi razvoj i prilagođavanje klimatskim promenama kao Centra kategorije 2 pod pokroviteljstvom UNESKO, koji je podnela Vlada;

20. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Švajcarskog federalnog saveta o bavljenju plaćenim poslom članova porodice članova diplomatskih misija, konzularanih predstavništva i stalnih misija pri međunarodnim organizacijama,koji je podnela Vlada;

21. Predlog zakona o potvrđivanju Originalne konvencije (1975) o osnivanju Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena, Originalnog protokola o privilegijama i imunitetima Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena, Protokola o izmenama Konvencije o osnivanju Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena i Protokola o privilegijama i imunitetima Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena i Konvencije o osnivanju Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena i Protokola o privilegijama i imunitetima Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena, koji je podnela Vlada;

22. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o saradnji u oblasti veterinarstva, koji je podnela Vlada;

23. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat podrške Agenciji za osiguranje depozita) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada;

24. Predlog odluke o upotrebi i učešću pripadnika Vojske Srbije u mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija u Centralnoafričkoj Republici (MINUSCA) i vojnoj operaciji Evropske unije u Centralnoafričkoj Republici (EUFORRCA) u 2014. godini, koju je podnela Vlada;

25. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2014. godinu, koju je podnela Vlada.

Narodna skupština je prihvatila predlog narodnog poslanika Zorana Babića da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačaka 1. i 2. dnevnog reda, zajednički načelni pretres o predlozima zakona iz tačaka 3, 4, 5. i 6. dnevnog reda i zajednički jedinstveni pretres o predlozima zakona i odluka iz tačaka 8 – 25. dnevnog reda zasedanja.

Pre prelaska na rad po dnevnom redu, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Aleksandar Čotrić, Riza Halimi, Dragan Jovanović, Marko Đurišić, dr Slobodan Gvozdenović i Borislav Stefanović zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Narodna skupština je konstatovala ostavku koju je na funkciju člana Republičke izborne komisije podneo Srđan Smiljanić.

Narodna skupština započela je zajednički načelni i jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačaka 1. i 2. dnevnog reda, koje je, u ime predlagača, obrazložio ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dr Srđan Verbić.

Do kraja dana, Narodna skupština je vodila i zaključila zajednički načelni i jedinstveni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju i Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u programu Evropske unije Horizont 2020 – Okvirnom programu za istraživanje i inovacije (2014 - 2020).

Pošto je Narodna skupština obavila pretres o prve dve tačke dnevnog reda, predsedavajuća sednici, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković podsetila je na odredbu člana 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, prema kojoj predsednik Narodne skupštine može da odredi da Dan za glasanje o predlogu zakona bude odmah po završetku pretresa tog predloga zakona.

Saglasno toj odredbi, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković odredila je četvrtak, 4. septembar 2014. godine, u 17.40 časova, kao Dan za glasanje o drugoj tački dnevnog reda, odnosno o Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u programu Evropske unije Horizont 2020 – Okvirnom programu za istraživanje i inovacije (2014 - 2020).

Dan za glasanje

U Danu za glasanje, 4. septembra, Narodna skupština je, većinom glasova narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u programu Evropske unije Horizont 2020 – Okvirnom programu za istraživanje i inovacije (2014 - 2020).

Drugog dana rada, 5. septembra, Narodna skupština započela je zajednički načelni pretres o predlozima zakona iz tačaka 3, 4, 5. i 6. dnevnog reda, odnosno o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, Predlogu zakona o izmeni i dopuni Zakona o platama državnih službenika i nameštenika, Predlogu zakona o dopunama Zakona o platama u državnim organima i javnim službama i Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnoj upravi.

Predloge zakona obrazložila je potpredsednica Vlade i ministarka državne uprave i lokalne samouprave dr Kori Udovički.

Narodna skupština je konstatovala da je Gordana Stamenić podnela ostavku na funkciju zamenika generalnog sekretara Narodne skupštine.

U popodnevnom delu rada, Narodna skupština je zaključila zajednički načelni pretres o predlozima zakona iz tačaka 3, 4, 5. i 6. dnevnog reda.

Trećeg dana rada, 8. septembra, Narodna skupština započela je načelni pretres o Predlogu zakona o izmeni Zakona o zdravstvenom osiguranju, koji je podnela Vlada.

Predlog zakona obrazložio je ministar zdravlja dr Zlatibor Lončar.

Do kraja prepodnevnog dela zasedanja, Narodna skupština je vodila i zaključila načelni pretres o Predlogu zakona o izmeni Zakona o zdravstvenom osiguranju.

U popodnevnom delu rada, Narodna skupština je vodila i zaključila zajednički jedinstveni pretres o predlozima akata iz tačaka od 8. do 25. dnevnog reda sednice.

Predloge akata obrazložio je, u ime predlagača, ministar odbrane Bratislav Gašić.

Pošto je Narodna skupština obavila zajednički jedinstveni pretres o predlozima akata iz tačaka od 8. do 25. dnevnog reda, predsedavajuća sednici, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković podsetila je na odredbu člana 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, prema kojoj predsednik Narodne skupštine može da odredi da Dan za glasanje o predlogu zakona bude odmah po završetku pretresa tog predloga zakona.

Saglasno toj odredbi, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković odredila je ponedeljak, 8. septembar 2014. godine, u 20.25 časova, kao Dan za glasanje o tačkama od 8. do 25. dnevnog reda.

Dan za glasanje

U Danu za glasanje, 8. septembra, Narodna skupština je, većinom glasova narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka; Predlog zakona o potvrđivanju Bezbednosnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine; Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka; Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Češke Republike o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka; Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država u vezi sa bezbednosnim merama za zaštitu tajnih vojnih podataka; Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Mađarske o socijalnoj sigurnosti; Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o trgovini i ekonomskoj saradnji između Republike Srbije i Republike Tunis; Predlog zakona o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza; Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije o uzajamnom regulisanju međunarodnog drumskog prevoza putnika i stvari; Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o prevozu putnika i stvari u međunarodnom drumskom saobraćaju; Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji; Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Organizacije za obrazovanje, nauku i kulturu Ujedinjenih nacija (UNESKO) u vezi sa osnivanjem Centra za vode za održivi razvoj i prilagođavanje klimatskim promenama kao Centra kategorije 2 pod pokroviteljstvom UNESKO; Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Švajcarskog federalnog saveta o bavljenju plaćenim poslom članova porodice članova diplomatskih misija, konzularanih predstavništva i stalnih misija pri međunarodnim organizacijama; Predlog zakona o potvrđivanju Originalne konvencije (1975) o osnivanju Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena, Originalnog protokola o privilegijama i imunitetima Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena, Protokola o izmenama Konvencije o osnivanju Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena i Protokola o privilegijama i imunitetima Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena i Konvencije o osnivanju Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena i Protokola o privilegijama i imunitetima Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena; Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o saradnji u oblasti veterinarstva i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat podrške Agenciji za osiguranje depozita) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj.

Narodna skupština je, većinom glasova, usvojila i Predlog odluke o upotrebi i učešću pripadnika Vojske Srbije u mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija u Centralnoafričkoj Republici (MINUSCA) i vojnoj operaciji Evropske unije u Centralnoafričkoj Republici (EUFORRCA) u 2014. godini i Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2014. godinu.

Četvrtog dana rada, 9. septembra, Narodna skupština započela je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju.

Pre prelaska na rad po dnevnom redu, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Mirko Čikiriz, dr Janko Veselinović, Dubravka Filipovski, Gordana Čomić i Vladimir Đukanović, zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Do kraja dana, Narodna skupština zaključila je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju.

Petog dana rada, 10. septembra, Narodna skupština započela je i do kraja rada zaključila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, Predlogu zakona o izmeni i dopuni Zakona o platama državnih službenika i nameštenika, Predlogu zakona o dopunama Zakona o platama u državnim organima i javnim službama i Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnoj upravi.

Narodna skupština obavila je i pretres u pojednostima o Predlogu zakona o izmeni Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu u načelu i pojedinostima, potpredsednik Narodne skupštine Igor Bečić odredio je sredu, 10. septembar 2014. godine, sa početkom u 16.45 časova, kao Dan za glasanje o predlozima zakona iz tačaka 1, 3, 4, 5, 6. i 7. dnevnog reda Devetog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini.

Dan za glasanje

U Danu za glasanje, 10. septembra, Narodna skupština je, većinom glasova narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju.

Narodna skupština je, većinom glasova narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o platama državnih službenika i nameštenika, Predlog zakona o dopunama Zakona o platama u državnim organima i javnim službama i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnoj upravi.

Većinom glasova narodnih poslanika usvojen je i Predlog zakona o izmeni Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Narodna skupština je u Danu za glasanje odlučivala o povredama Poslovnika na koje su ukazivali narodni poslanici tokom zasedanja, i odlučila da ni u jednom slučaju odredbe Poslovnika nisu bile povređene.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda, potpredsednik Narodne skupštine Igor Bečić zaključio je Deveto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini.


Video (1)

Četvrtak, 4. septembar 2014. | Deveto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini 04.09.2014.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5