16. jul 2013. Deveto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini (foto TANJUG)

16. jul 2013. Deveto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini (foto TANJUG)

Utorak, 16. jul 2013.

Deveto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije dr Nebojša Stefanović sazvao je, na zahtev 141 narodnog poslanika, Deveto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini, za utorak, 16. jul 2013. godine, sa početkom u 12 časova.


U zahtevu za održavanje vanrednog zasedanja određen je dnevni red:

1. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru, koji je podnela Vlada,

2. Predlog zakona o prekršajima, koji je podnela Vlada,

3. Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva,

4. Predlog odluke o izboru zameniika javnog tužioca, koji je podnelo Državno veće tužilaca i

5. Predlog za izbor člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, koji je podneo predsednik Republike.

Pre prelaska na rad po dnevnom redu zasedanja, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Enis Imamović, Aleksandar Jugović, Neven Cvetićanin, Vladimir Ilić, Nataša Mićić, Milan Lapčević, Snežana Bogosavljević Bošković, Siniša Lazić i Miodrag Linta zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Narodna skupština prihvatila je predlog narodnog poslanika Vladimira Marinkovića da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 2, 3, 4. i 5. dnevnog reda zasedanja.

U prepodnevnom delu rada, Narodna skupština započela je raspravu u načelu o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru, koji je narodnim poslanicima predstavio predstavnik predlagača, ministar građevinarstva i urbanizma Velimir Ilić.

Do kraja dana, Narodna skupština vodila je raspravu u načelu o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru.

Drugog dana, 17. jula, u prepodnevnom delu rada, Narodna skupština nastavila je i zaključila načelni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru.

U popodnevnom delu rada, Narodna skupština započela je i do kraja dana vodila zajednički načelni i jedinstveni pretres o Predlogu zakona o prekršajima, Predlogu odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, Predlogu odluke o izboru zamenika javnog tužioca i Predlogu za izbor člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije. Predlog zakona o prekršajima obrazložio je, u ime predlagača, ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković.

Predsedavajući sednici, potpredsednik Narodne skupštine Konstantin Arsenović, izrekao je opomenu narodnoj poslanici Juditi Popović.

Predsedavajući sednici, potpredsednik Narodne skupštine Konstantin Arsenović, obavestio je narodne poslanike da se prekida Deveto vanredno zasedanje Narodne skupštine u 2013. godini, zbog održavanja Pete posebne sednice Narodne skupštine u 2013. godini, zakazane za četvrtak, 18. jul, sa početkom u 10 časova.

Trećeg dana rada, 18. jula, pre prelaska na rad po dnevnom redu zasedanja, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Enis Imamović, Elvira Kovač, Ranka Savić, Predrag Marković, Miloš Aligrudić, Zvonimir Stević, Janko Veselinović i Maja Gojković zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Narodna skupština vodila je do kraja dana zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 2, 3, 4. i 5. dnevnog reda zasedanja.

Četvrtog dana, 22. jula, Narodna skupština je, u prepodnevnom delu rada, obavila zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 2, 3, 4. i 5. dnevnog reda zasedanja.

U nastavku rada, Narodna skupština započela je i do kraja dana zaključila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru.

Petog dana rada, 24. jula, Narodna skupština obavila je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o prekršajima.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu, u načelu i u pojedinostima, o svim tačkama dnevnog reda zasedanja, predsedavajuća, potpredsednica Narodne skupštine Vesna Kovač, odredila je četvrtak, 25. jul, sa početkom u 11 časova, kao Dan za glasanje o tačakama dnevnog reda Devetog varednog zasedanja Narodne skupštine u 2013. godini.

U Danu za glasanje, 25. jula, Narodna skupština je, većinom glasova narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru i Predlog zakona o prekršajima.

Većinom glasova narodnih poslanika usvojeni su i Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju i Predlog odluke o izboru zamenika javnog tužioca.

Narodna skupština je većinom glasova narodnih poslanika izabrala prof. dr Draganu Kolarić za člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije.

U Danu za glasanje, Narodna skupština odlučivala je i o povredama Poslovnika, na koje su ukazivali narodni poslanici tokom zasedanja, i odlučila da ni u jednom slučaju odredbe Poslovnika nisu bile povređene.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda zasedanja, predsednik Narodne skupštine dr Nebojša Stefanović zaključio je Deveto vanredno zasedanje Narodne skupštine u 2013. godini.