Utorak, 11. mart 2008.

Deveta sednica Odbora za privatizaciju

Odbor za privatizaciju je na Devetoj sednici, održanoj 11. marta razmotrio izveštaje Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja o radu Agencije za privatizaciju i Akcijskog fonda za decembar 2007. godine i januar, februar i mart 2008. godine.


Odbor za privatizaciju je na Devetoj sednici, održanoj 11. marta razmotrio izveštaje Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja o radu Agencije za privatizaciju i Akcijskog fonda za decembar 2007. godine i januar, februar i mart 2008. godine.

Na predlog predsednika Odbora Nikole Novakovića, članovi Odbora su objedinili raspravu po tačkama dnevnog reda koje se odnose na rad Agencije za privatizaciju i po tačkama dnevnog reda koje se odnose na rad Akcijskog fonda.

Nakon kraće rasprave Odbor je jednoglasno prihvatio izveštaje Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja o radu i planove rada Agencije za privatizaciju i Akcijskog fonda za decembar 2007. godine i januar, februar i mart 2008. godine.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Nikola Novaković, a sednici je prisustvovao izvršni direktor Agencije za privatizaciju Branislav Zec.Odbori vezani za ovu aktivnost