Četvrtak, 29. decembar 2011.

Deveta sednica Odbora za predstavke i predloge

Na sednici održanoj 29. decembra 2011. godine, članovi Odbora za predstavke i predloge usvojili su Predlog odluke povodom zaključaka sa održanog Javnog slušanja na temu: ''Problematika završetka privatizacije u Srbiji u svetlu nastupa nove ekonomske krize''.


U Predlogu odluke se navodi:

Polazeći od činjenica iznetih na javnom slušanju na temu: „Problematika završetka privatizacije u Srbiji u svetlu nastupa nove ekonomske krize“ kao i stavova koji su tom prilikom zauzeti, a koji se odnose na potrebu primene Zakona o privatizaciji i negativnih posledica koje su nastale u pojedinim slučajevima njegove primene, tj. ostvarivanja procesa privatizacije, ukazano je na potrebu da bi nadležni državni organi trebalo da razmotre načine i mogućnosti promene pozitivne regulative kako bi se u što većoj meri otklonile, odnosno predupredile negativne posledice njegove primene.

Na javnom slušanju je takođe istaknuta činjenica većeg broja predstavki i značaj posledica na koje je u podnetim predstavkama ukazano u ostvarivanju procesa privatizacije kao i da nadležni državni organi , saglasno njihovim nadležnostima, treba da ostvare uvid u sprovedeni proces privatizacije i to pre svega u slučajevima koji su bili predmet navedenih predstavki, kako bi se proces sprovedenih privatizacija sagledao sa pravno odgovarajućeg nivoa.

Imajući u vidu izneto Odbor smatra da bi nadležni državni organi trebalo da ostvare uvid u sprovedeni postupak privatizacije i to pre svega u slučajevima koji su bili predmet predstavki podnetih ovom odboru. Ovo iz razloga, kako bi se proces sprovedenih privatizacija sagledao, pre svega, sa pravno odgovarajućeg nivoa. Time bi se doprinelo otklanjanju negativnih pojava koje je proces privatizacije proizveo u pojedinim slučajevma i to pre svega u sferi rada, zapošljavanja i socijalno-penzijske zaštite.

Navedene aktivnosti bi istovremeno trebalo da omoguće odgovarajuće sagledavanje pozitivne regulative kao i načine i mogućnosti njene eventualne izmene i dopune.

Takođe, Odbor ukazuje da su konkretna postupanja od strane Odbora po određenim predstavkama, koje su se odnosile na neke slučajeve neuspešnih privatizacija, doprinela iznalaženju odgovarajućih rešenja, tj. određenih pozitivnih efekata, te će se u tom smislu nastaviti aktivnosti kako bi se doprinelo uspešnom prevazilaženju problema koji su nastali u procesu primene privatizacije u pojedinim slučajevima.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Saša Dujović.


Odbori vezani za ovu aktivnostPrethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
petak, 15. januar
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar dogadjaja