Ponedeljak, 17. decembar 2007.

Deveta sednica Odbora za finansije

Odbor za finansije je na Devetoj sednici, održanoj 17. decembra, razmatrao u pojedinostima Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu sa Memorandumom o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2008. godinu, sa projekcijama za 2009. i 2010. godinu i predlozima odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2008. godinu Republičkog fonda za za penzijsko i invlaidsko osiguranje, Nacionalne službe za zapošljavanje i Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje.Odbor za finansije je na Devetoj sednici, održanoj 17. decembra, razmatrao u pojedinostima Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu sa Memorandumom o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2008. godinu, sa projekcijama za 2009. i 2010. godinu i predlozima odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2008. godinu Republičkog fonda za za penzijsko i invlaidsko osiguranje, Nacionalne službe za zapošljavanje i Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Sednici je predsedavao zamenik predsednika Odbora Radojko Obradović, a prisustvovao je državni sekretar Ministarstva finansija Janko Guzijan.

Odbor za finansije je prihvatio četiri i odbio 104 od ukupno 108 amandmana podnetih na Predlog zakona.

Nakon rasprave u pojedinostima, Odbor je prihvatio u celini Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu sa Memorandumom o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2008. godinu, sa projekcijama za 2009. i 2010. godinu, kao i predloge odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2008. godinu Republičkog fonda za za penzijsko i invlaidsko osiguranje, Nacionalne službe za zapošljavanje i Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje.


Odbori vezani za ovu aktivnost