Subota, 15. decembar 2012.

Deveta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2012. godini

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije mr Nebojša Stefanović sazvao je Devetu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2012. godini, za subotu, 15. decembar 2012. godine, sa početkom u 10,00 časova. Sednica je počela u 12,25 časova.


Narodna skupština utvrdila je dnevni red:

1. Predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, koji je podnela Vlada;
2. Predlog zakona o izmenama Zakonika o krivičnom postupku, koji je podnela Vlada;
3. Predlog zakona o dopuni Zakona o javnom tužilaštvu, koji je podnela Vlada;
4. Predlog zakona o dopuni Zakona o sudijama, koji je podnela Vlada;
5. Predlog zakona o izmeni Zakona o podsticanju građevinske industrije Republike Srbije u uslovima ekonomske krize, koji je podnela Vlada;
6. Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Javnog preduzeća ''Elektroprivreda Srbije'', Beograd (Projekat ''Unapređenje tehnologije eksploatacije u RB Kolubara u cilju povećanja efikasnosti termoelektrana i smanjenja uticaja na životnu sredinu''), koji je podnela Vlada;
7. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, koji je podnela Vlada;
8. Predlog odluke o usvajanju Godišnjeg plana upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2012. godini, koji je podnela Vlada;
9. Predlog odluke o učešću pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama u 2012. godini, koji je podnela Vlada;
10. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o osnivanju Srpsko-ruskog humanitarnog centra, koji je podnela Vlada;
11. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Grčke, koji je podnela Vlada;
12. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Brazil o saradnji u oblasti odbrane, koji je podnela Vlada;
13. Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indonezije o saradnji u oblasti odbrane, koji je podnela Vlada;

14. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Angole o saradnji u oblasti odbrane, koji je podnela Vlada;
15. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o uzajamnoj zaštiti tajnih podataka, koji je podnela Vlada;
16. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima, koji je podnela Vlada;
17. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Gruzije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, koji je podnela Vlada;

18. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, koji je podnela Vlada;
19. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Kanade o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, koji je podnela Vlada;

20. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o plovidbi plovnim putevima na unutrašnjim vodama i njihovom tehničkom održavanju, koji je podnela Vlada;

21. Predlog odluke o dopunama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koji je podneo predsednik Narodne skupštine;

22. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije.

23.Predlog zakona o izmenama Zakona o planiranju i izgradnji, koji je podnela Vlada;

24. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2012. godinu, koji je podnela Vlada.
Narodna skupština je, većinom glasova narodnih poslanika, prihvatila predlog narodnog poslanika Vladimira Ilića da se obavi zajednički načelni pretres o tačkama 1, 2, 3, i 4. dnevnog reda; zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 5, 7, 20. i 23. dnevnog reda, zajednički načelni i jedninstveni pretres o tačkama 6,16,17,18. i 19. i 24. dnevnog reda, zajednički jedinstveni pretres o tačkama 8,9,10,11,12,13,14. i 15. dnevnog reda sednice i zajednički jedinstveni pretres o tačkama 21. i 22. dnevnog reda.

U nastavku rada, Narodna skupština vodila je i zaključila zajednički načelni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, Predlogu zakona o izmenama Zakonika o krivičnom postupku, Predlogu zakona o dopuni Zakona o javnom tužilaštvu i Predlogu zakona o dopuni Zakona o sudijama. Predloge ovih zakona obrazložio je ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković.

Drugog dana, 17.decembra, Narodna skupština vodila je i zaključila zajednički načelni i jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačaka 5,7,20. i 23. dnevnog reda sednice, odnosno, o Predlogu zakona o izmeni Zakona o podsticanju građevinske industrije Republike Srbije u uslovima ekonomske krize, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, Predlogu zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o plovidbi plovnim putevima na unutrašnjim vodama i njihovom tehničkom održavanju i Predlogu zakona o izmenama Zakona o planiranju i izgradnji. Predložene zakone, narodnim poslanicima, obrazložio je ministar građevinarstva i urbanizma Velimir Ilić.

Trećeg dana, 18.decembra, Narodna skupština nastavila je rad zajedničkim načelnim i jedninstvenim pretresom o tačkama 6, 16, 17, 18, 19. i 24. dnevnog reda sednice, koje je obrazložila predstavnik predlagača Verica Kalanović, ministarka regionalnog razvoja i lokalne samouprave.

Pre prelaska na rad po dnevnom redu, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Mirko Čikiriz, Milorad Mijatović, Zoran Ostojić, Aleksandar Pejčić i Veroljub Arsić, zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Do kraja dana Narodna skupština obavila je zajednički načelni i jedninstveni pretres o Predlogu zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Javnog preduzeća ''Elektroprivreda Srbije'', Beograd (Projekat ''Unapređenje tehnologije eksploatacije u RB Kolubara u cilju povećanja efikasnosti termoelektrana i smanjenja uticaja na životnu sredinu''); Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima; Predlogu zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Gruzije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu; Predlogu zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu; Predlogu zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Kanade o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu i o Predlogu odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2012 godinu.

Četvrtog dana rada, 20. decembra, Narodna skupština vodila je i zaključila zajednički jedinstveni pretres o tačkama 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. i 15. dnevnog reda sednice. Predloge ovih zakona i odluka obrazložio je prvi potpredsednik Vlade zadužen za odbranu, bezbednost i borbu protiv korupcije i kriminala i ministar odbrane Aleksandar Vučić.

Pre prelaska na rad po dnevnom redu, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici dr Neven Cvetićanin, Olena Papuga, Mirko Čikiriz, Judita Popović, dr Slobodan Samardžić i prof. dr Marko Atlagić zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

U nastavku rada, Narodna skupština obavila je zajednički jedinstveni pretres o Predlogu odluke o dopunama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koju je podneo predsednik Narodne skupštine i Predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koju je podnela Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije.

Do kraja rada, Narodna skupština vodila je i zaključila raspravu u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika i Predlogu zakona o izmenama zakonika o krivičnom postupku.

Petog dana rada, 21. decembra, Narodna skupština vodila je i zaključila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmeni Zakona o podsticanju građevinske industrije Republike Srbije u uslovima ekonomske krize.
U nastavku rada, Narodna skupština prešla je na pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Javnog preduzeća ''Elektroprivreda Srbije'', Beograd (Projekat ''Unapređenje tehnologije eksploatacije u RB Kolubara u cilju povećanja efikasnosti termoelektrana i smanjenja uticaja na životnu sredinu''). Pošto na Predlog zakona nisu podneti amandmani, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u celini.
U nastavku sednice, Narodna skupština obavila je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama i Predlogu zakona o izmenama Zakona o planiranju i izgradnji.
Pošto je Narodna skupština zaključila pretres o svim tačkama dnevnog reda Devete sednice Drugog redovnog zasedanja, potpredsednik Narodne skupštine Konstantin Arsenović odredio je ponedeljak, 24. decembar 2012. godine, sa početkom u 10 časova, kao Dan za glasanje o svim tačkama dnevnog reda Devete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2012. godini.

Dan za glasanje

U Danu za glasanje, 24.decembra, Narodna skupština usvojila je većinom glasova narodnih poslanika Predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, Predlog zakona o izmenama Zakonika o krivičnom postupku, Predlog zakona o dopuni Zakona o javnom tužilaštvu i Predlog zakona o dopuni Zakona o sudijama.

Većinom glasova narodnih poslanika usvojeni su i Predlog zakona o izmeni Zakona o podsticanju građevinske industrije Republike Srbije u uslovima ekonomske krize, Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Javnog preduzeća ''Elektroprivreda Srbije'', Beograd (Projekat ''Unapređenje tehnologije eksploatacije u RB Kolubara u cilju povećanja efikasnosti termoelektrana i smanjenja uticaja na životnu sredinu''), Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, kao i Predlog odluke o usvajanju Godišnjeg plana upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2012. godini i Predlog odluke o učešću pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama u 2012. godini.

Narodni poslanici su većinom glasova usvojili Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o osnivanju Srpsko-ruskog humanitarnog centra, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Grčke, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Brazil o saradnji u oblasti odbrane, Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indonezije o saradnji u oblasti odbrane, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Angole o saradnji u oblasti odbrane, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o uzajamnoj zaštiti tajnih podataka, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Gruzije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Kanade o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o plovidbi plovnim putevima na unutrašnjim vodama i njihovom tehničkom održavanju.

Narodna skupština je većinom glasova narodnih poslanika usvojila i Predlog odluke o dopunama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, Predlog zakona o izmenama Zakona o planiranju i izgradnji i Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2012.godinu.

U danu za glasanje Narodna skupština je odlučivala i o povredama Poslovnika na koje su tokom Devete sednice Drugog redovnog zasedanja ukazivali narodni poslanici i odlučila da ni u jednom slučaju Poslovnik nije povređen.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda sednice, predsednik Narodne skupštine mr Nebojša Stefanović zaključio je Devetu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2012.godini.
Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2