Četvrtak, 28. oktobar 2021.

Deseta sednica Odbora za zdravlje i porodicu

Na sednici Odbora za zdravlje i porodicu koja je održana, 28. oktobra, članovi Odbora razmatrali su Informaciju o radu Ministarstva zdravlja za period januar-mart 2021. godine.


Informaciju o radu Ministarstva zdravlja obrazložio je državni sekretar Aleksandar Stefoski i tom prilikom istakao da je Ministarstvo zdravlja u saradnji sa drugim državnim organima i institucijama preduzimalo mere u cilju suzbijanja zarazne bolesti COVID – 19.

Državni sekretar je naveo da je Ministarstvo intenzivno radilo na odobravanju i upućivanju mladih lekara na specijalizaciju i donelo 613 rešenja.

Aleksandar Stefoski je govorio i o kontinuiranom radu na procesu evropskih integracija i usklađivanja zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU. Takođe, naveo je da je u izveštajnom periodu Odeljenje sanitarne inspekcije, pored tekućeg nadzora, vršilo i nadzor nad primenom mera, u skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom.

Nakon obrazloženja, članovi Odbora su jednoglasno prihvatili Informaciju o radu Ministarstva zdravlja za period januar-mart 2021. godine.

U nastavku rada, razmatrane su predstavke građana i organizacija i Odbor ih je uputio nadležnim institucijama na dalje postupanje.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr sci. med. Darko Laketić a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora, Dragana Branković Minčić, dr Vesna Ivković, Nataša Ivanović, Svetlana Milijić, Ana Miljanić, dr Dragana Barišić, prof. dr Goran Tasić, dr Marko Bogdanović, Milica Nikolić i Nevena Đurić.


Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Četvrtak, 28. oktobar 2021. | Deseta sednica Odbora za zdravlje i porodicu 28.10.2021.