Utorak, 26. oktobar 2021.

Deseta sednica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova

Članovi Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova održali su 26.oktobra sednicu, na kojoj su razmotrili, u načelu, Predlog zakona o Zaštitniku građana, koji je podnela Vlada.


Državna sekeretarka u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu Maja Mačužić Puzić, navela je da se predloženim zakonom podiže stepen nezavisnosti institucije Zaštitnika građana i da se stvaraju uslovi za njegov efikasniji rad, čime se unapređuju i ljudska prava u Srbiji i obezbeđuje dodatna demokratizacija društva.

Nakon kraće rasprave, Odbor je jednoglasno prihvatio Predlog zakona o Zaštitniku građana, u načelu.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr Muamer Bačevac, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Vesna Stjepanović, Andrijana Avramov, Dragana Branković Minčić, Jelena Mihailović, dr Nina Pavićević, Stefan Srbljanović, Vesna Knežević, Nikola Kožović, Nebojša Bakarec, Vesna Nedović i Dejan Stošić.


Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Utorak, 26. oktobar 2021. | Deseta sednica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova 26.10.2021.