Ponedeljak, 23. maj 2005.

Dan za glasanje

U Danu za glasanje (23. maj ) Narodna skupština je usvojila u celini predloge zakona o izmenama i dopunama Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, Zakona o Akcijskom fondu i Zakona o privatizaciji, Predlog zakona o regulisanju odnosa Republike Srbije i banaka u stečaju po osnovu preuzetih inostranih kredita, odnosno zajmova i Predlog zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju kriminala.U Danu za glasanje (23. maj ) Narodna skupština je usvojila u celini predloge zakona o izmenama i dopunama Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, Zakona o Akcijskom fondu i Zakona o privatizaciji, Predlog zakona o regulisanju odnosa Republike Srbije i banaka u stečaju po osnovu preuzetih inostranih kredita, odnosno zajmova i Predlog zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju kriminala.

Narodna skupština je, u nastavku rada, usvojila u celini Predlog zakona o semenu, Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o elektroprivredi, Predlog zakona o prijavljivanju i evidentiranju oduzete imovine, Predlog zakona o izmeni Zakona o zdravstvenom osiguranju, Predlog zakona o turizmu i Predlog zakona o Vladi.

Narodna skupština je usvojila predloge odluka o izboru predsednika i članova Upravnog odbora Republičke agencije za telekomunikacije i predsednika i članova Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije, kao i predloge za davanje koncesije za izgradnju, održavanje i korišćenje Auto puta E-80 od Niša (petlja Trupale) do Dimitrovgrada i i autoputnog pravca od Horgoša do Požege, LOT1: Beograd-Požega (E-763), LOT2: Horgoš-Novi Sad (E-75) i LOT3: Novi Sad –Beograd (E-75), sa predlozima zaključaka.

U Danu za glasanje usvojene su u celini Predlog odluke o merama zdravstvene zaštite životinja u Republici Srbiji za 2005, 2006. i 2007. godinu, Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja istine o novorođenoj deci nestaloj iz porodilišta u više gradova u Srbiji, Predlog odluke o utvrđivanju arhivske građe koja se čuva u Muzeju Nikole Tesle kao lični fond Nikole Tesle, za kulturno dobro od izuzetnog značaja, Predlog odluke o utvrđivanju Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2015. godine, kao i Predlog odluke o davanju saglasnosti na akte Poverenika za informacije od javnog značaja, a reč je o Odluci o obrazovanju Službe Poverenika za informacije od javnog značasja , Odluci o platama u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja.

Narodna skupština je, dalje, usvojila predloge o primeni imuniteta

prema narodnim poslanicima, predloge odluka o izmenama Odluke o izboru članova Odbora Narodne skupštine i izabrala predsednika i članove Nacionalnog prosvetnog saveta i devetog člana Saveta Republičke radiodifuzne agencije.

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda i odlučivanje o njima, predsednik Predrag Marković je zaključio Treću sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2005. godini.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3