Narodni poslanik

ALEKSANDAR JERKOVIĆ

Izborna lista

DR MILOŠ JOVANOVIĆ - NADA ZA SRBIJU - Srpska koalicija NADA -Nacionalno demokratska alternativa- Demokratska stranka Srbije (DSS) - Za Kraljevinu Srbiju (MONARHISTI) - Vojislav Mihailović

Poslanička grupa

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa

Politička stranka na čiji je predlog izabran/a

Stranka ''Bunjevci građani Srbije'' (BGS)

Datum potvrđivanja poslaničkog mandata

18.10.2022.

Godina rođenja

1972.

Zanimanje

diplomirani mašinski inženjer

Članstvo u odborima

Članstvo u ostalim radnim telima i delegacijama

  • Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje (zamenik člana)

Mesto prebivališta

Beograd, Čukarica

Poslanička kancelarija