Četvrtak, 5. decembar 2019.

98. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava su na sednici od 5. decembra razmotrili, u načelu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti.


Predlog zakona obrazložila je predstavnica predlagača, državna sekretarka Ministarstva finansija Slavica Savičić, koja je istakla da se osnovne izmene odnose na redefinisanje pojma izborne kampanje, troškove izborne kampanje i delove Zakona koji se odnose na Agenciju za borbu protiv korupcije. Ona je navela da je ovaj predlog zakona bio na širokoj javnoj raspravi u kojoj su uvažene primedbe, posebno one koje su se odnosile na postupanje Agencije za borbu protiv korupcije.

Nakon rasprave, članovi Odbora prihvatili su Predlog zakona u načelu.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovli su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Zoran Bojanić, Olivera Pešić, Srbislav Filipović, Tanja Tomašević Damnjanović, Sonja Vlahović, Momo Čolaković, Gorica Gajić, Zoltan Pek, Goran Kovačević, dr Milorad Mijatović i Vladimir Đurić.


Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Četvrtak, 5. decembar 2019. | 98. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava 05.12.2019.