Ponedeljak, 2. decembar 2019.

97. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava su na sednici od 2. decembra razmotrili u pojedinostima više predloga zakona iz dnevnog reda Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2019. godini.


Pre prelaska na rad po tačkama dnevnog reda sednice, Odbor je prihvatio predlog predsednice Odbora dr Aleksandre Tomić da se obavi objedinjena rasprava o tačkama 10. i 11, kao i objedinjena rasprava o tačkama 12. i 13. dnevnog reda sednice.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje podneto je 14 amandmana. Vlada i Odbor prihvatili su jedan amandman i to narodnog poslanika dr Aleksandra Martinovića na član 6. sa ispravkom na Predlog zakona.

Narodni poslanici podneli su ukupno 23 amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koje Vlada i Odbor nisu prihvatili.

Od 17 amandmana podnetih na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, Vlada i Odbor prihvatili su dva amandmana narodnog poslanika dr Aleksandra Martinovića na član 5. i na član 10. sa ispravkom na Predlog zakona.

Od 31 amandmana koje su narodni poslanici podneli na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, Vlada i Odbor prihvatili su jedan amandman narodnog poslanika dr Aleksandra Martinovića na član 54. Predloga zakona.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu podneto je 23 amandmana od kojih su Vlada i Odbor prihvatili četiri amandmana narodnog poslanika dr Aleksandra Martinovića i to na članove 8,9,14. i 15. Predloga zakona.

Na Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava podnet je jedan amandman koji Vlada i Odbor nisu prihvatili.

Narodni poslanici podneli su 11 amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koje Vlada i Odbor nisu prihvatili.

Od 12 amandmana koje su narodni poslanici podneli na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, Vlada i Odbor nisu prihvatili nijedan.

U nastavku sednice članovi Odbora dali su saglasnost na Predlog finansijskog plana Fiskalnog saveta za 2020. godinu, sa Predlogom kadrovskog plana Fiskalnog saveta za 2020. godinu, koji je podneo Fiskalni savet i utvrdili Predlog odluke o davanju saglasnosti na Izmene pojedinih rashoda bez promene ukupnih rashoda i ukupnih prihoda Finansijskog plana Regulatornog tela za elektronske medije za 2019. godinu i na Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2020. godinu, koje je podnelo Regulatorno telo za elektronske medije.

Takođe, Odbor je utvrdio Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2020. godinu i Predlog odluke o davanju saglasnosti na rebalans finansijskog plana za 2019. godinu Agencije za energetiku Republike Srbije, koje je podnela Agencija za energetiku Republike Srbije i razmotrio i dao saglasnost na Finansijski plan Komisije za hartije od vrednosti za 2020. godinu, koji je podnela Komisija za hartije od vrednosti.

Predložene akte obrazlagali su predstavnici predlagača Nikola Altiparmakov, član Fiskalnog saveta i Zlatiborka Andrejić, sekretar Fiskalnog saveta, Milina Raca i Rastko Stefanović iz Regulatornog tela za elektronske medije, Dejan Popović, predsednik Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije sa članovima Saveta, kao i Marko Janković, predsednik Komisije za hartije od vrednosti.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovli su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Zoran Bojanić, Olivera Pešić, Srbislav Filipović, Tanja Tomašević Damnjanović, Sonja Vlahović, Momo Čolaković, Snežana R. Petrović, Gorica Gajić i Đorđe Milićević.


Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Ponedeljak, 2. decembar 2019. | 97. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava 02.12.2019.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
nedelja, 2. oktobar
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar dogadjaja