Sreda, 5. decembar 2018.

94. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su, na sednici od 5. decembra, razmotrili amandmane koje su podneli Odbor za zaštitu životne sredine, Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, Odbor za pravosuđe, državu upravu i lokalnu samoupravu, kao i narodni poslanici Katarina Rakić i Đorđe Komlenski.


Odbor za zaštitu životne sredine podneo je 25 amandmana na Predlog zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti. Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenili su da su podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava podneo je amandman sa ispravkom na član 8. Predloga zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2019. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2019. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2019. godinu, koji je podnela Vlada.

Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenili su da je podneti amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Odbor za pravosuđe, državu upravu i lokalnu samoupravu podneo je amandman na član 61. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima. Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenili su da je ovaj amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Narodna poslanica Katarina Rakić podnela je amandman sa ispravkom na član 1. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima. Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenili su da je ovaj amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Narodni poslanik Đorđe Komlenski podneo je dva amandmana sa ispravkom, i to na članove 2. i 3. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova. Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenili su da su podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Milena Ćorilić, Jelena Žarić Kovačević, Vesna Marković, Srbislav Filipović, Aleksandra Majkić, Neđo Jovanović, Bojan Torbica, Bajro Gegić i Vojislav Vujić.

Odbori vezani za ovu aktivnost

Video (1)

Sreda, 5. decembar 2018. | 94. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo 05.12.2018.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4