Petak, 6. decembar 2013. 22:50

87. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su na sednici od 6. decembra razmotrili amandmane na članove 3. i 6. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, koje je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.


Odbor je ocenio da su amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora mr Vladimir Cvijan.


Odbori vezani za ovu aktivnost