Utorak, 1. oktobar 2019.

85. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Na sednici od 1. oktobra 2019. godine, članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava razmotrili su u načelu više predloga zakona koji su predloženi za dnevni red Druge sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2019. godini.


Članovi Odbora prihvatili su predlog predsednice Odbora dr Aleksandre Tomić da se obavi zajednički načelni pretres o tačkama 1. do 3, 4. do 6. i 7. do 9. dnevnog reda sednice.

Predloge zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu, o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, o kontroli državne pomoći, o računovodstvu, o reviziji, o izmenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita, o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i o alternativnim investicionim fondovima, obrazložili su predstavnici Ministarstva finansija, a svoja mišljenja su dali i predstavnici Agencije za osiguranje depozita, Fiskalnog saveta i Parlamentarne budžetske kancelarije.

Nakon rasprave članovi Odbora prihvatili su u načelu sve predloge zakona i u nastavku sednice dali saglasnost na Predlog izmena finansijskog plana Fiskalnog saveta za 2019. godinu.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Zoran Bojanić, Sonja Vlahović, Momo Čolaković, Olivera Pešić, dr Milorad Mijatović, Milorad Mirčić, Zoran Despotović, Srbislav Filipović, Veroljub Arsić, Aleksandar Stevanović, Zoltan Pek, Goran Kovačević, kao i narodni poslanik doc. dr Ivan Bauer koji nije član Odbora.


Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Utorak, 1. oktobar 2019. | 85. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava 01.10.2019.