Ponedeljak, 22. februar 2016.

85. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava razmotrili su, na sednici održanoj 22. februara, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, u načelu, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Koreje o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Velikog Vojvodstva Luksemburg o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu.


Nataša Kovačević, pomoćnik ministra finansija istakla je, obrazlažući Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, da je osnovni razlog za njegovo donošenje stvaranje uslova da poreski obveznici odlože plaćanje duga po povoljnijim uslovima. Naime, sa dosadašnjih 24 meseca uz grejs period od 12 meseci, rok se pomera na 60 meseci bez grejs perioda. Poreski obveznici ne moraju imati obezbeđenje ukoliko dug iznosi 200.000 dinara za fizička lica, odnosno 1,5 miliona dinara za pravna lica, dodala je Kovačević. Kamata koja se plaća je u visini referentne kamatne stope, a novina je i to da ukoliko se reprogramirane rate plaćaju na vreme, svakih 12 meseci omogućen je otpis 50 odsto kamate na plaćeni deo duga. Takođe, Poreska uprava dva puta godišnje objavljuje listu dužnika, a naplata duga se sada može realizovati i prodajom stvari, navela je Kovačević.

Nakon kraće rasprave, u kojoj je članove Odbora interesovalo posebno otpisivanje kamate na svakih 12 meseci, Odbor je jednoglasno prihvatio Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, u načelu.

Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Koreje o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Velikog Vojvodstva Luksemburg o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu odnose se na stvaranje uslova za izbegavanje dvostrukog oporezivanja naših rezidenata u Koreji i Luksemburgu i njihovih rezidenata u Srbiji i na postizanje većeg nivoa poreske saradnje poreskih uprava, s tim da je drugim Predlogu zakona obuhvaćen i porez na imovinu.

Nakon rasprave, članovi Odbora jednoglasno su prihvatili oba predloga zakona.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Veroljub Arsić, a sednici su prisustvovali članovi i zamenici članova OdboraOlivera Pešić, Momo Čolaković, Dragoljub Zindović, Miloš Tošanić, Sonja Vlahović, Zoltan Pek, Goran Kovačević, Suzana Šarac, Zoran Bojanić i Vladimir Marinković.


Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Ponedeljak, 22. februar 2016. | 85. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava 22.02.2016.