Ponedeljak, 1. februar 2016.

84. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava razmotrili su, na sednici održanoj 1. februara, Predlog odluke o finansijskom planu Državne revizorske institucije za 2016. godinu, sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu i Predlog finansijskog plana Fiskalnog saveta za 2016. godinu, sa Predlogom kadrovskog plana Fiskalnog saveta za 2016. godinu.


Predsednik Saveta DRI Radoslav Sretenović obrazložio je članovima Odbora Predlog odluke o finansijskom planu DRI za 2016. godinu, sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu. On je istakao da je DRI podnela Odboru za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Predlog finansijskog plana za 2016. godinu u propisanom roku, ali da su usvajanjem Zakona o budžetu, sredstva opredeljena za DRI manja u iznosu od 90 miliona dinara u odnosu na predložena. On je ocenio da će se to odraziti na broj revizija u 2016. godini i na broj zaposlenih u DRI. Takođe, ovo će imati uticaja i na projekcije za 2017. i 2018. godinu, dodao je Sretenović.

U raspravi koja je usledila istaknuto je da je DRI jedna od najvažnijih nezavisnih institucija, koja treba da brine o zakonitom trošenju budžetskih sredstava, kao i da je u procesu usvajanja budžeta za 2016. godinu utvrđeno, da zbog mera štednje, sredstva koja je DRI predložila ne mogu biti obezbeđena. I pored toga potrebno je da DRI ima kapacitete u svakom smislu kako bi adekvatno odgovorila na nove obaveze koje je u narednom periodu očekuju, dodato je u raspravi.

Nakon rasprave, članovi Odbora jednoglasno su prihvatili predlog da Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava da saglasnost na finansijski plan DRI do onog iznosa koji je predviđen Zakonom o budžetu za 2016. godinu.

Vladimir Vučković, član Fiskalnog saveta obrazložio je Predlog finansijskog plana Fiskalnog saveta za 2016. godinu, sa Predlogom kadrovskog plana Fiskalnog saveta za 2016. godinu. On je u obrazloženju istakao da je Predlog usaglašen sa Ministarstvom finansija i da iznosi oko 38 miliona dinara, od čega su 32 miliona naknade i zarade, a ostalo uobičajeni troškovi. On je dodao i da je Fiskalni savet uvažio sugestiju Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava da plan bude jasniji.

Odbor je jednoglasno nakon rasprave dao saglasnost na Predlog finansijskog plana Fiskalnog saveta za 2016. godinu, sa Predlogom kadrovskog plana Fiskalnog saveta za 2016. godinu.

Članovi Odbora razmotrili su ostavku koju je na funkciju člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki podneo Ristivoje Đokić, iz ličnih razloga, 23. decembra 2015. godine. Članovi Odbora jednoglasno su utvrdili Predlog odluke o prestanku funkcije člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i odlučili da ga upute Narodnoj skupštini po hitnom postupku.

U nastavku rada Odbor je jednoglasno doneo Odluku o pokretanju postupka za utvrđivanje predloga za izbor dva člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Takođe jednoglasno, Odbor je odlučio da da prethodnu pisanu saglasnost za obavljanje dodatne plaćene aktivnosti Svetlani Ražić, rukovodiocu Grupe za praćenje, nadzor i kontrolu postupaka javnih nabavki u Upravi za javne nabavke.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Veroljub Arsić, a sednici su prisustvovali članovi i zamenici članova Odbora Olivera Pešić, Milorad Mijatović, Dragoljub Zindović, Suzana Šarac, Zoran Bojanić, Momo Čolaković, Miloš Tošanić i Goran Kovačević.


Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Ponedeljak, 1. februar 2016. | 84. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava 01.02.2016.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
subota, 3. jun
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar dogadjaja