Utorak, 23. novembar 2021.

73. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Na sednici Odbora, održanoj 23. novembra, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmotrili su Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2022. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2022. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2022. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2022. godinu, koji je podnela Vlada, u pojedinostima.


Na Predlog zakona podnet je amandman na član 8. koji su zajedno podneli narodni poslanici - Šaip Kamberi, Enis Imamović, Nadije Bećiri, Selma Kučević, Mirsad Hodžić i Arđend Bajrami, a Odbor je ocenio da je podneti amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

U nastavku sednice, Odbor je razmotrio Predlog zakona o referendumu i narodnoj inicijativi, koji je podnela Vlada, u načelu, a Odbor je ocenio da je navedeni Predlog u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Jelena Žarić Kovačević, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora:, Željko Tomić, Olja Petrović, Ilija Matejić, Vuk Mirčetić, Luka Kebara, dr Uglješa Mrdić, Violeta Ocokoljić, Borisav Kovačević, Jovan Palalić i Arpad Fremond.Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Utorak, 23. novembar 2021. | 73. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo 23.11.2021.