Ponedeljak, 22. novembar 2021.

72. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo održanoj 22. novembra 2021. godine, članovi Odbora razmotrili su u načelu, više predloga zakona koji su uvršteni na dnevni red Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godin.


Članovi Odbora ocenili su da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije sledeći predlozi zakona:

 1. Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2022. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2022. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2022. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2022. godinu;
 2. Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o budžetskom sistemu;
 3. Predlog zakona o dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica;
 4. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana;
 5. Predlog zakona o izmenama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara;
 6. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu;
 7. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;
 8. Predlog zakona o budžetskoj inspekciji;
 9. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji;
 10. Predlog zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona;
 11. Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2020. godinu;
 12. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave;
 13. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju;
 14. Predlog zakona o regulisanju obaveza Republike Srbije prema Međunarodnom monetarnom fondu po osnovu korišćenja sredstava opšte alokacije specijalnih prava vučenja odobrenih Odlukom Odbora guvernera Međunarodnog monetarnog fonda od 2. avgusta 2021. godine i
 15. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni („KfW“) i Republike Srbije koju predstavlja ministar finansija („Zajmoprimac“) za Program „Integrisano upravljanje čvrstim otpadom, faza I
Sednici je predsedavala Jelena Žarić Kovačević, predsednica Odbora, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Nevena Veinović, Olja Petrović, Vuk Mirčetić, Luka Kebara, dr Uglješa Mrdić, Dubravka Kralj, Borisav Kovačević, dr Balint Pastor, Toma Fila, Ilija Matejić i Đorđe Todorović.
Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Ponedeljak, 22. novembar 2021. | 72. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo 22.11.2021.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
četvrtak, 18. avgust
 • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar dogadjaja