Četvrtak, 12. decembar 2019.

70. sednica Odbora za evropske integracije

Članovi Odbora za evropske integracije su, na sednici održanoj 12. decembra, razmotrili Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću.


Predložene zakone obrazložili su predstavnici predlagača Željko Radovanović, direktor Uprave za sprečavanje pranja novca i Zoran Gašić, direktor Uprave za igre na sreću, a članovi Odbora prihvatili su predložene zakone nakon rasprave.

U nastavku sednice, članovi Odbora odredili su Elviru Kovač i Žarka Mićina za učesnike sastanka predsedavajućih KOSAK, koji se u okviru Parlamentarne dimenzije hrvatskog predsedavanja Savetu Evropske unije održava 19. i 20. januara 2020. godine u Zagrebu.

Sednici je predsedavala zamenica predsednika Odbora Elvira Kovač, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Aleksandar Stevanović, Dubravka Filipovski, Vera Jovanović, Dušica Stojković, Krsto Janjušević, Vesna Marković, Zvonimir Đokić, Dragan Šormaz i dr Muamer Bačevac.


Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Četvrtak, 12. decembar 2019. | 70. sednica Odbora za evropske integracije 12.12.2019.