Sreda, 16. mart 2016.

65. sednica Odbora za administrativno–budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

Članovi Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja na sednici, održanoj 16. marta, razmotrili su zahteve za broj zaposlenih u javnom sektoru za ukupno 12 državnih organa, organizacija i tela.


Predlog Zaštitnika građana za utvrđivanje maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u Stručnoj službi Zaštitnika građana za 2016. godinu, obrazložila je Olja Jovičić, a Odbor je doneo Odluku da maksimalan broj zaposlenih u službi Zaštitnika građana bude 106, prema sistematizaciji, uz ograničenje da Zaštitnik može da zaposli na neodređeno vreme onaj broj lica za koje ima obezbeđena sredstva u budžetu, a iz dokumentacije proizilazi da je to 95 lica.

U nastavku rada, Odbor je razmotrio Predlog Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu ličnosti za utvrđivanje maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u Stručnoj službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti za 2016. godinu, i utvrdio da maksimalan broj u Službi poverenika u 2016. godini bude 94, prema sistematizaciji, i za koji broj su obezbeđena sredstva u budžetu.

Odbor je po dnevnom redu sednice razmotrio i Predlog Komisije za zaštitu konkurencije za utvrđivanje maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u Stručnoj službi Komisije za zaštitu konkurencije za 2016. godinu i utvrdio da maksimalan broj zaposlenih u službi za tekuću godinu bude 54.

Odbor je,takođe, razmotrio Predlog Fiskalnog saveta za utvrđivanje maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u Stručnim službama Fiskalnog saveta za 2016. godinu i utvrdio da maksimalan broj zaposlenih u Službi Fiskalnog saveta bude 17, prema sistematizaciji, uz ograničenje da Savet može da zaposli na neodređeno vreme onaj broj lica za koji ima obezbeđena sredstva u budžetu, a iz dokumentacije proizilazi da je to 8 lica.

Članovi Odbora razmotrili su Predlog Agencije za borbu protiv korupcije za utvrđivanje maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u Stručnoj službi Agencije za borbu protiv korupcije za 2016. godinu i utvrdili da maksimalan broj u Službi Agencije bude 139, uz ograničenje da Agencija može da zaposli na neodređeno vreme onaj broj lica za koji ima obezbeđena sredstva u budžetu, a iz dokumentacije proizilazi da je to 82 lica.

U nastavku rada, Odbor je razmotrio Predlog Državne revizorske institucije za utvrđivanje maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u Državnoj revizorskoj instituciji za 2016. godinu i utvrdio da maksimalan broj zaposlenih u službi DRI bude 426, uz ograničenje da DRI može da zaposli na neodređeno vreme onaj broj lica za koji ima obezbeđena sredstva u budžetu, a iz dokumentacije proizilazi da je to 314 lica.

Odbor je, između ostalog, razmotrio i Predlog Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za utvrđivanje maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u Stručnoj službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2016. godinu i dao saglasnost da maksimalan broj u pomenutoj službi bude 60, uz ograničenje da Poverenik može da zaposli na neodređeno vreme onaj broj lica za koji ima obezbeđena sredstva u budžetu, a iz dokumentacije proizilazi da je to 41 lice.

Članovi Odbora razmatrali su Predlog Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki za određivanje maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme Republičkoj komisiji za 2016. godinu i utvrdili da maksimalan broj zaposlenih u Službi Komisije bude 54.

Kao devetu tačku dnevnog reda, Odbor je razmotrio Predlog Regulatornog tela za elektronske medije za određivanje maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u Stručnoj službi Regulatornog tela za elektronske medije za 2016. godinu i utvrdio da maksimalan broj zaposlenih u službi Komisije bude 105, uz ograničenje da REM može da zaposli na neodređeno vreme onaj broj lica za koja ima obezbeđena sredstva za isplatu plata predviđenih Finansijskim planom Regulatora za 2015. godinu, na koji je saglasnost dala Narodna skupština, do davanja saglasnosti Narodne skupštine na Finansijski plan Regulatora za 2016. godinu, a to je 78.

Odbor je razmotrio Predlog Komisije za hartije od vrednosti za utvrđivanje maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u Komisiji za hartije od vrednosti za 2016. godinu i utvrdio da maksimalan broj u službi Komisije bude 52, uz ograničenje da Komisija može da zaposli na neodređeno vreme onaj broj lica za koja ima obezbeđena sredstva za isplatu plata predviđeno Odlukom o privremenom finansiranju u prvom kvartalu 2016. godine, a do donošenja odluke Narodne skupštine o davanju saglasnosti na Finansijski plan Komisije za 2016. godinu.

Na dnevnom redu sednice Odbora našao se i Predlog Narodne skupštine za utvrđivanje maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u Službi Narodne skupštine za 2016. godinu. Odbor je utvrdio da maksimalan broj zaposlenih 456, uz ograničenje da Narodna skupština može da ima onaj broj zaposlenih na neodređeno vreme za koje ima obezbeđenu masu sredstava za isplatu plata utvrđenu Skupštinskim budžetom za 2016. godinu, koji je sastavni deo Zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu.

Odboru je zahtev Agencije za borbu protiv korupcije za davanje saglasnosti za angažovanje lica po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima u svojstvu posmatrača za obavljanje poslova posmatranja izbornih kampanja političkih subjekata u 2016. godini, obrazložio Milan Prebiračević, a članovi Odbora su dali saglasnost Agenciji za angažovanje 134 posmatrača aktuelnih izbornih kampanja političkih subjekata za koja su obezbeđena sredstva iz tekuće budžetske rezerve.

Odbor je dnevni red sednice proširio sa Predlogom Agencije za energetiku za utvrđivanje maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u službi Agencije za 2016. godinu i utvrdio da maksimalan broj zaposlenih na neodređeno vreme u službi Agencije bude 47, za koji broj Agencija ima obezbeđenu masu sredstava za isplatu plata predviđenih Finansijskim planom Agencije za 2015. godinu, na koji je saglasnost dala Narodna skupština.

Sednici su prisustvovali članovi i zamenici članova Odbora Đorđe Milićević, Aleksandar Marković, dr Obrad Isailović, Ljiljana Malušić, Katarina Šušnjar, dr Dragana Barišić, Biljana Hasanović Korać, Mira Petrović, Saša Maksimović, Nataša Vučković, Veroljub Matić i Stefana Miladinović.

Sednici je predsedavao predsedik Odbora Zoran Babić.


Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Sreda, 16. mart 2016. | 65. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja 16.03.2016.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
nedelja, 3. decembar
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar događaja