Četvrtak, 6. decembar 2018.

61. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava su, na sednici održanoj 6. decembra 2018. godine, razmotrili predloge odluka o finansijskim planovima DRI i Fiskalnog saveta.


Predsednik Saveta DRI Duško Pejović obrazložio je Predlog odluke o finansijskom planu Državne revizorske institucije za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu i Predlog finansijskog plana Državne revizorske institucije za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu.

On je naveo da je plan za 2018. godinu podnet na razmatranje još u novembru 2017. godine, međutim, u međuvremenu je došlo do uvećanja sredstava iz budžetske rezerve za potrebe isplate plata i pripadajućih poreza i doprinosa na teret poslodavca. Nekadašnjih oko 665 miliona dinara sada iznosi 701.986.000 dinara, od kojih je 520.478.000 namenjeno za plate, a 92.947.000 za poreze i doprinose na teret poslodavca i nalazi se na pozicijama 411 i 412.

Pejović je predstavio i plan za 2019. godinu, koji je DRI dostavila Odboru 9. novembra, a kojim je planirano 745.250.000 dinara, od čega je za plate namenjeno 555.484.000 dinara, a za doprinose 99.432.000 dinara. Pejović je naveo da se ovim iznosom obezbeđuju plate u bruto iznosu za svih 311 zaposlenih u DRI, kao i povećanje od sedam odsto za 2019. godinu.

Nakon rasprave članovi Odbora prihvatili su Predlog odluke o finansijskom planu Državne revizorske institucije za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu i Predlog finansijskog plana Državne revizorske institucije za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu.

Predlog finansijskog plana Fiskalnog saveta za 2018. godinu, sa Predlogom kadrovskog plana Fiskalnog saveta za 2018. godinu i Predlog finansijskog plana Fiskalnog saveta za 2019. godinu, sa Predlogom kadrovskog plana Fiskalnog saveta za 2019. godinu članovima Odbora predstavio je Nikola Altiparmakov, član Fiskalnog saveta.

On je naveo da je kadrovskim planom za 2018. godinu opredeljeno 17 radnih mesta u Fiskalnom savetu, od čega je popunjeno osam. Predloženi plan je iznosio 42 miliona dinara, od čega je 24 miliona bilo opredeljeno za plate, a 12,7 miliona za usluge po ugovorima. Ta sredstva nisu bila dovoljna te je Fiskalni savet, u dogovoru sa Ministarstvom finansija, preusmerio sredstva i obezbedio 25 do 25,5 miliona dinara za tu namenu. Altiparmakov je naveo da je planom za 2019. godinu predviđeno 43 miliona dinara za rad Fiskalnog saveta, što je adekvatan iznos. On je istakao da je za plate namenjeno 27 miliona dinara, a ako se bude dobila saglasnost za povećanje broja zaposlenih za jedan, Fiskalni savet će sredstva obezbediti za to mesto iz ušteda. On je naveo i da je planirano uvećanje troškova za službena putovanja, imajući u vidu da će u pregovorima sa EU biti otvoreno Poglavlje 17, a u čemu učestvuje i Fiskalni savet, što će povećati broj službenih putovanja.

Nakon rasprave, članovi Odbora prihvatili su i ova dva predloga.

U nastavu sednice, Odbor je konstatovao prestanak funkcije Ivanu Nikoliću, članu Saveta Narodne banke Srbije, istekom mandata.

Predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić obavestila je članove da će Odbor, u skladu sa članom 22. Zakona o NBS, pokrenuti postupak izbora člana Saveta NBS i dostaviti dopis poslaničkim grupama u Narodnoj skupštini, da u roku od 10 dana dostave predloge kandidata.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Goran Kovačević, Zoran Bojanić, Momo Čolaković, Srbislav Filipović, Sonja Vlahović, Olivera Pešić, Vojislav Vujić, dr Milorad Mijatović, Milan Lapčević, Zoran Despotović i Tanja Tomašević Damnjanović.


Odbori vezani za ovu aktivnost

Video (1)

Četvrtak, 6. decembar 2018. | 61. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava 06.12.2018.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4