Nedelja, 11. mart 2018.

58. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Na sednici održanoj 11. marta 2018. godine, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmotrili su amandmane na predloge zakona koji se nalaze na dnevnom redu Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2018. godini.


Na Predlog zakona o strancima podneto je ukupno 655 amandmana, na Predlog zakona o azilu i privremenoj zaštiti podneto je 265 amandmana, na Predlog zakona o graničnoj kontroli podneto je 179 amandmana, na Predlog zakona o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova podnet je 91 amandman, za koje su članovi Odbora ocenili da su svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o nacionalnom DNK registru podnet je ukupno 41 amandman od kojih je Odbor kao nepotpun odbacio amandman na član 5. Predloga zakona, dok je za ostale ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o jedinstvenom matičnom broju građana podneto je ukupno 33 amandmana, a na Predlog zakona o dopunama Zakona o državljanstvu Republike Srbije podneto je ukupno 16 amandmana za koje su članovi Odbora ocenili da su svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima podneto je ukupno 192 amandmana od kojih je Odbor kao nepotpune odbacio amandman na član 147. kao i amandmane kojim se posle člana 21. dodaje član 21a i kojim se posle člana 29. dodaje član 29a, dok je za ostale ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji podneto je ukupno 106 amandmana od kojih je Odbor kao nepotpune odbacio amandmane kojim se posle člana 3. dodaju članovi 3a. i 3b, kojim se posle člana 5. dodaje novi član 5a, kojim se posle člana 6. dodaje novi član 6a, na članove 8,20,24. i 36, kao i amandmane kojim se posle člana 1. dodaje novi član 1a, kojim se posle člana 15. dodaje član 15a, kojim se posle člana 32. dodaje novi član 32a. i kojim se posle člana 82. dodaje novi član 82a, dok je za ostale ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama Zakona o javnom redu i miru podneto je ukupno osam amandmana za koje su članovi Odbora ocenili da su svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski,a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Vesna Vukajlović Nikolić, Zvonimir Stević, Krsto Janjušević, Bojan Torbica, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović, Aleksandra Majkić, Gordana Čomić, Vesna Marković, Srbislav Filipović, Bajro Gegić, Elvira Kovač i Milena Ćorilić.


Odbori vezani za ovu aktivnost

Video (1)

Nedelja, 11. mart 2018. | 58. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo 11.03.2018.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6