Ponedeljak, 2. decembar 2013.

57. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava su, na sednici od 2. decembra, razmotrili u načelu Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu i poreske zakone koji su predloženi za dnevni red Šeste sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini.


Predloge zakona obrazložio je predstavnik predlagača, ministar finansija Lazar Krstić, a ocenu Predloga zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu i Fiskalne strategije za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu, dao je i predsednik Fiskalnog saveta Srbije Pavle Petrović.
Tokom rasprave o predloženim poreskim zakonima i Predlogu zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu, članovi Odbora izneli su različita mišljenja o efektima ovih predloga zakona, o njihovoj finansijskoj efikasnosti i socijalnoj odgovornosti.
Nakon duže rasprave, članovi Odbora usvojili su u načelu Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, Predlog zakona o izmeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu, Predlog zakona o izmenama Zakona o porezu na dodatu vrednost, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, Predlog zakona o izmeni Zakona o platama državnih službenika i nameštenika, Predlog zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru, Predlog zakona o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju i Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2014. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Repubičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2014. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2014. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2014. godinu.
Članovi Odbora su usvojili i Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2013.godinu i Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalne služba za zapošljavanje za 2013. godinu, koje je podnela Vlada.
Na sednici Odbora je konstatovan i prestanak funkcije člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije mr Ivana Nikolića.
Na predlog člana Odbora Božidara Đelića, Odbor je odlučio da se, pre rasprave u načelu o Predlogu zakona o budžetu za 2014. godinu na plenarnoj sednici, održi sednica Odbora na kojoj će sa predstavnicima Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Nacionalne službe za zapošljavanje, članovi Odbora razmotriti predviđena budžetska izdvajanja za njih za narednu godinu.

Sednici je predsedavala Vesna Kovač, predsednica Odbora.


Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Ponedeljak, 2. decembar 2013. | 57. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava 02.12.2013.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1