Sreda, 2. oktobar 2019.

50. sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

Na sednici održanoj 2. oktobra, članovi Odbora razmotrili su osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije, Vlade Crne Gore i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o prenosu nadležnosti za pružanje usluga u vazdušnom saobraćaju i teksta Sporazuma između Vlade Republike Srbije, Vlade Crne Gore i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o prenosu nadležnosti za pružanje usluga u vazdušnom saobraćaju, radi davanja saglasnosti za privremenu primenu do njegovog stupanja na snagu.


Pomenutu tačku dnevnog reda obrazložio je predstavnik Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, istakavši da je 5. decembra 2019. godine, planirano da Bosansko-Hercegovački provajder Bhansa preuzme pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi u najvećem delu prostora BiH, ali i da u jednom delu vazdušnog prostora BiH uz granicu sa Republikom Srbijom Smatsa ostane nadležna za pružanje usluga u vazdušnom saobraćaju.

Članovi Odbora jednoglasno su doneli Odluku kojom se daje saglasnost Vladi Republike Srbije za privremenu primenu osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije, Vlade Crne Gore i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o prenosu nadležnosti za pružanje usluga u vazdušnom saobraćaju i teksta Sporazuma između Vlade Republike Srbije, Vlade Crne Gore i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o prenosu nadležnosti za pružanje usluga u vazdušnom saobraćaju, do njegovog stupanja na snagu.

Odluku treba dostaviti Vladi Republike Srbije na dalju nadležnost, kao i predsednici Narodne skupštine radi informisanja.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Katarina Rakić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Dalibor Radičević, Jasmina Karanac, Ognjen Pantović, Olivera Pešić, Vladimir Petković, Jovica Jevtić, dr Danijela Stojadinović i Snežana B. Petrović.


Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Sreda, 2. oktobar 2019. | 50. sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije 02.10.2019.