Sreda, 24. novembar 2021.

46. sednica Odbora za administrativno-budžetska mandatno-imunitetska pitanja

Na sednici Odbora, održanoj 24. novembra, doneta je Odluka o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini.


Odbor je konstatovao da je prestankom mandata narodnom poslaniku akademiku Muameru Zukorliću, izabranom sa Izborne liste Akademik Muamer Zukorlić – Samo pravo – Stranka pravde i pomirenja (SPP) – Demokratska partija Makedonaca (DPM)/ Akademik Muamer Zukorlić – Samo pravo – Stranka pravde i pomirenja (SPP) – Demokratska partija Makedonaca (DPM)/ Akademik Muamer Zukorlić – Samo pravo – Stranka na pravda i pomirenije (SPP) – Demokratska partija na Makedoncite (DPM), ostalo upražnjeno poslaničko mesto u Narodnoj skupštini, u skladu sa odredbom člana 88. Zakona o izboru narodnih poslanika.

Odbor predlaže da Narodna skupština odmah po prijemu izveštaja, konstatuje potvrđivanje mandata novoizabranom narodnom poslaniku sa iste Izborne liste, Ameli Lukač Zoranić.

Sednici je predsedavao predsednik Odbor dr Aleksandar Martinović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Željko Tomić, Luka Kebara, dr Nina Pavićević, Branimir Spasić, Miroslav Kondić, Viktor Jevtović, Branimir Jovanović, Veroljub Matić, Adam Šukalo, Nebojša Bakarec i Ivana Nikolić.


Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Sreda, 24. novembar 2021. | 46. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja 24.11.2021.