Petak, 15. januar 2016.

45. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Na sednici od 15. januara, članovi Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu razmatrali su probleme vezane za zabranu izvoza u zemlje Carinskog saveza Rusija, Belorusija i Kazahstan, probleme vezane za primenu Zakona o bezbednosti hrane i monitoringa i probleme u vezi vakcinacije plavog jezika.


Sednica je počela minutom ćutanja, kojim su članovi Odbora odali poštu nedavno preminulom članu Odbora Milanu Koraću.

Miodrag Petrović, v.d. direktora Uprave za veterinu upoznao je Odbor sa rezultatima dogovora sa Ruskom Federacijom i odobrenju izvoza proizvoda iz Srbije u zemlje Carinskog saveza Rusija, Belorusija i Kazahstan. Od ukupno osam objekata za izvoz roba i proizvoda, šest je dobilo dozvolu za izvoz, dok se za preostala dva čeka odobrenje, istakao je Petrović. Poseta delegacije iz Ruske Federacije bila je kontrolnog i nadzornog karaktera i dala je rezultate, a uvažene su i garancije naše strane. Tom prilikom delegacija je posetila dva objekta, preduzeća Matijević i Imlek, čime se ruska strana uverila da sistem funkcioniše i da su nedostaci otklonjeni, dodao je Petrović. Potvrđene su garancije za izvoz komadnog mesa, čvrstog masnog tkiva, a otvoreno je i pitanje transporta roba iz Srbije ka ruskom tržištu, kako bi se smanjio broj dana i trošak transporta. Takođe, usaglašen je rad laboratorija, kako bi se prevazišli problemi dobijanja različitih rezultata prilikom analiza koje sprovode obe strane, dodao je Petrović.

U raspravi koja je usledila izraženo je zadovoljstvo postignutim dogovorom o izvozu roba i proizvoda na rusko tržište, ali i upućeno pitanje odgovornosti za zastoj i zabranu izvoza do sada. Takođe, članove Odbora je zanimalo i da li postoje prerađivački kapaciteti u jugoistočnoj Srbiji, u kojoj ima dovoljno proizvoda za izvoz, da li je Ministarstvo za poljoprivredu i zaštitu životne sredine reagovalo na potrebe Uprave za veterinu po pitanju nedostajućeg kadra, posebno za inspekcijske poslove, čule su se kritike na gubitke koje smo imali kada je u pitanju izvoz na rusko tržište, a najavljena je i izgradnja srpskog industrijskog kombinata za teritoriju cele Srbije koji će biti na raspolaganju svim poljoprivrednim proizvođačima. Govorilo se o ispunjavanju strogih uslova ruske inspekcije za izvoz proizvoda na njihovo tržište, najavljeno je konstituisanje Saveta za poljoprivredu i predloženo da jedan član bude iz redova članova Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. Takođe, u raspravi je bilo i reči o bezbednosti proizvoda koji se izvoze, kao i uvozu i distribuciji mesa lošeg kvaliteta.

Nakon rasprave članovi Odbora usvojili su većinom glasova Zaključak kojim se, između ostalog, konstatuje da Odbor podržava reforme u Upravi za veterinu i pomake u vezi sa pojačanom kontrolom za izvoz u zemlje Carinskog saveza Rusija, Belorusija i Kazahstan, preporučuje nastavak reformi i utvrđivanje odgovornosti za propuste i ekonomsku štetu nastalu nesavesnim radom i eventualnom opstrukcijom.

Otvarajući drugu tačku dnevnog reda sednice, razmatranje problema vezanih za primenu Zakona o bezbednosti hrane i monitoringa, predsednik Odbora Marijan Rističević izrazio je nezadovoljstvo nedostavljanjem Odboru relevantnih dokumenata u vezi sa bezbednošću hrane, a koje je Odbor više puta tražio, posebno one dokumentacije koja se odnosi na monitoring na bezbednost hrane, u skladu sa odredbama člana 69. Zakona o bezbednosti hrane.

Direktor Uprave za zaštitu bilja Nebojša Milosavljević istakao je da Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu nije bez razloga već više puta razmatrao ovo pitanje. On je najavio donošenje izmena postojećeg Zakona o bezbednosti hrane, a uprave za veterinu i za zaštitu bilja pokrenuće inicijativu ka ministarstvima poljoprivrede i zdravlja za donošenje podzakonskih akata koji proizilaze iz postojećeg Zakona o bezbednosti hrane iz 2009. godine, odnosno, donošenje planova za monitoring hrane za 2016. godinu. Takođe, Milosavljević je istakao da Uprava za zaštitu bilja već tri godine radi kontrolu mikotoksina u kukuruzu, kao i monitoring pesticida u hrani i u hrani za životinje. Istovremeno, Uprava radi i kontrolu virusa u malini, odnosno, skrining vezan za poteškoće koje imamo za izvoz maline.

Članovi Odbora su u raspravi izneli zamerke na donošenje izmena i dopuna Zakona o bezbednosti hrane, a da nisu doneta podzakonska akta prema važećem Zakonu, govorilo se o kontroli mesa i njegovoj bezbednosti za upotrebu na tržištu, odnosno, o konkretnim slučajevima sa kojima je upoznato rukovodstvo Uprave za veterinu. Zatražene su liste dozvoljenih i nedozvoljenih supstanci i preparata, a konstatovano je da nema pomaka u upravama kada su u pitanju pojedinačni slučajevi i ponovo je zatražena odgovornost bivšeg direktora Uprave za veterinu. U raspravi se čuo predlog za održavanjem posebne sednice posvećene ovoj temi, razgovaralo se o GMO oznakama na proizvodima, posebno uvezenom mesu, iako je Srbija tzv. GMO free zemlja, o ceni hrane i njenom kvalitetu, o monitoringu na rezidue, o radu više instituta i inspekcijama koji kontrolišu kvalitet hrane.

Odbor je većinom glasova usvojio Zaključak kojim preporučuje Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine i Ministarstvu zdravlja da što pre donesu planska dokumenta u vezi sa bezbednošću hrane koja godinama nedostaju, da se utvrdi krivična odgovornost svih koji su bili zaduženi za bezbednost hrane. Odbor daje podršku otklanjanju svih nepravilnosti i izražava spremnost da u saradnji sa Vladom i ministarstvima održi posebnu sednicu na ovu temu.

Budimir Plavšić, iz Uprave za veterinu detaljno je izvestio Odbor o vakcinaciji protiv bolesti plavog jezika na teritoriji Srbije. On je ponovio da je epidemija izbila u Srbiji 2014. godine, kada je bilo 644 žarišta bolesti. Bolest zahvata goveda, koze i ovce, prenose je insekti, odnosno komarci, i ne prenosi se sa životinje na životinju. To je do sada bila bolest tipična za afrički kontinet, a pre par godina se prvi put pojavila u Evropi, dodao je Plavšić. Tada je EU donela nova pravila zaštite, a Srbija je još 2009. godine svoje pravilnike uskladila sa evropskim standardima. U 2015. godini Ministarstvo je analiziralo situaciju i prema preporukama Evropske komisije, ušlo u nabavku vakcine, koja daje efekte kod onog serotipa koji izaziva bolest. Zato je Uprava za veterinu predložila da se nabavka vakcina izvrši iz sredstava budžeta, sproveden je postupak javne nabavke i uvoz dva miliona doza. Pošto to nije bio dovoljan broj vakcina, vakcinisalo se samo tamo gde je bolest bila prisutna. Vakcinacija je sprovedena u novembru 2015. godine, a imunitet su životinje stekle u januaru ove godine, i biće zaštićene do avgusta, odnosno do kraja godine. Područja koja su obuhvaćena vakcinacijom su jug, istok i severoistok Srbije. Ove godine Uprava za veterinu će imati stav da je potrebno vakcinisati čitavu populaciju životinja na teritoriji zemlje, što će biti predloženo nadležnom ministarstvu i Vladi, zaključio je Plavšić.

Članovi Odbora su u raspravi izneli sumnju u postupak javne nabavke vakcine, govorili su o broju uginulih životinja po regionima tokom epidemije, vremenskom intervalu vakcinacije kako bi životinje bile zaštićene, radu veterinarske inspekcije na terenu, nadoknadi sredstava za vakcinaciju, evidenciji broja grla stoke, promeni pravilnika o vakcinaciji nakon nabavke vakcina, i drugo.

Nakon duže rasprave članovi Odbora su većinom glasova doneli Zaključak kojim se preporučuje da se po pitanju vakcinacije protiv plavog jezika ispitaju okolnosti da li je selektivna vakcinacija bila zakonita i da se izvrši revizija od strane nadležnih organa.

Sednici su prisustvovali i predstavnici udruženja poljoprivrednih proizvođača, Privredne komore Srbije, kao i savetnik premijera za poljoprivredu Dragan Glamočić.

Sednici su prisustvovali članovi i zamenici članova Odbora Jovan Marković, Marjana Maraš, Sabina Dazdarević, Dušan Petrović, Velimir Stanojević, Dejan Nektarijević, Miodrag Nikolić, Milan Kovačević, Vladan Milošević, Žarko Bogatinović, Zoran Antić, Milija Miletić, Miroljub Stanković i Arpad Fremond.

Sednici je predsedavao Marijan Rističević, predsednik Odbora.


Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Petak, 15. januar 2016. | 45. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu 15.01.2016.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
subota, 24. septembar
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar dogadjaja