Utorak, 23. novembar 2021.

45. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

Na sednici, koja je održana 23. novembra 2021. godine, članovi Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja razmotrili su obaveštenje Poslaničke grupe „Stranka pravde i pomirenja SPP – Ujedinjena seljačka stranka USS“ o razlogu prestanka mandata narodnom poslaniku akademiku Muameru Zukorliću.


Odbor je utvrdio da je nastupanjem smrti narodnog poslanika Muamera Zukorlića, izabranog sa Izborne liste Akademik Muamer Zukorlić – Samo pravo – Stranka pravde i pomirenja (SPP) – Demokratska partija Makedonaca (DPM)/ Akademik Muamer Zukorlić – Samo pravo – Stranka pravde i pomirenja (SPP) – Demokratska partija Makedonaca (DPM)/ Akademik Muamer Zukorlić – Samo pravo – Stranka na pravda i pomirenije (SPP) – Demokratska partija na Makedoncite (DPM) nastupio slučaj iz člana 88. stav 1. tačka 8. Zakona o izboru narodnih poslanika, u kome se smrt narodnog poslanika navodi kao jedan od razloga za prestanak mandata narodnom poslaniku pre isteka vremena na koje je izabran, te predlaže da Narodna skupština konstatuje prestanak mandata narodnom poslaniku.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr Aleksandar Martinović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: dr sci. med. Darko Laketić, Željko Tomić, Luka Kebara, Branimir Spasić, Miroslav Kondić, Sanja Jefić Branković, Veroljub Matić, Adam Šukalo, Nebojša Bakarec, Sandra Božić i Ivana Nikolić.


Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Utorak, 23. novembar 2021. | 45. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja 23.11.2021.