Sreda, 27. oktobar 2021.

43. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

Članovi Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja održali su 27. oktobra 2021. godine sednicu, na kojoj su razmotrili obaveštenje Poslaničke grupe PUPS – ''Tri P'' o razlogu prestanka mandata narodnom poslaniku Đuru Periću.


Odbor je utvrdio da je nastupanjem smrti narodnog poslanika Đura Perića, izabranog sa Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU nastupio slučaj iz člana 88. stav 1. tačka 8. Zakona o izboru narodnih poslanika, u kome se smrt narodnog poslanika navodi kao jedan od razloga za prestanak mandata narodnom poslaniku pre isteka vremena na koje je izabran, te predlaže da Narodna skupština konstatuje prestanak mandata narodnom poslaniku.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr Aleksandar Martinović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: dr sci. med. Darko Laketić, Željko Tomić, Luka Kebara, dr Nina Pavićević, Viktor Jevtović, Dijana Radović, Branimir Jovanović, Violeta Ocokoljić, Sandra Božić i Ivana Nikolić.


Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Sreda, 27. oktobar 2021. | 43. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja 27.10.2021.