Utorak, 1. mart 2016.

40. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

Na sednici od 1.marta, članovi Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva informisali su se o radu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za 2015. godinu i razmotrili Izveštaj o radu Odbora rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva za 2015. godinu.


Informaciju o radu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za 2015. godinu predstavio je državni sekretar Negovan Stanković, detaljno predstavljajući normativne i druge aktivnosti Ministarstva.

On se posebno osvrnuo na broj donetih zakona i drugih propisa iz oblasti rada, zapošljavanja, boračke i socijalne politike i upoznao Odbor za nacrtima zakona koji su u pripremi, kao što su nacrti zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, o Zaštitniku prava deteta i o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica. Takođe, formirana je i Radna grupa za izradu Nacrta zakona o socijalnom preduzetništvu, dodao je Stanković.

U 2015. godini registrovano je 17 posebnih kolektivnih ugovora, osnovana su četiri preduzeća za rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, za mere aktivne politike zapošljavanja u budžetu je obezbeđeno 2,8 milijardi dinara i dodatnih 500 miliona za podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom, istakao je Stanković.

Takođe, isplaćene su i posebne novčane naknade zaposlenima u privrednim društvima u procesu restrukturiranja i pripreme za privatizaciju, rešen je status za 19.981 lice u 243 subjekata privatizacije. Preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom isplaćeno je nešto manje od 750 miliona dinara, odnosno, 99,97 odsto obezbeđenih sredstva namenjenih za subvencije zarada osobama sa invaliditetom. Ušlo se u primenu ugovora o socijalnom osiguranju, a potpisani su, ili su u pripremi za potpisivanje, i sporazumi o socijalnoj sigurnosti, istakao je Stanković. On je naveo da se nastavilo sa investicionim ulaganjima u ustanove socijalne zaštite, kao i sa podrškom projektima za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom. Što se tiče migrantske krize, formirana je Radna grupa za rešavanje problema mešovitih migracionih tokova, kojoj je svu stručnu i drugu pomoć dalo Ministarstvo, podsetio je Stanković. Izvršen je inspekcijski nadzor iz oblasti radnih odnosa, 16.408 lica je zatečeno na radu na crno, od kojih je posle nadzora više od 12.000 zasnovalo radni odnos, a broj povreda na radu je u 2015. godini smanjen za 14 odsto.

Milan Popović, pomoćnik ministra ukratko je obavestio Odbor o aktivnostima koje su se odnosile na boračku i invalidsku zaštitu, podsećajući da je u toku izrada Nacrta zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica. Potpisan je Memorandum o saradnji sa 32 fakultetske ustanove, a 192 vojna invalida su upućena na banjsko-klimatko lečenje, za šta je utrošeno oko 6.600.000 dinara. Realizovani su svi programi u vezi sa obeležavanjem oslobodilačkih ratova, ukupno 53, u iznosu od oko 24.296.000 dinara, a obezbeđena su sredstva u iznosu od 25 miliona dinara za sanaciju i rekonstrukciju spomen obeležja u zemlji, dodao je Popović. On je podsetio da Ministarstvo brine i o rekonstrukciji i sanaciji spomen obeležja u inostranstvu, pa su predviđeni radovi na tri spomen obeležja u Rumuniji, tri u Tunisu i jednom u Makedoniji. Takođe, radiće se i na rekonstrukciji spomen obeležja u Grčkoj od sredstava koja su preostala iz prethodnih perioda. On je izrazio očekivanje da će ove godine biti donet Zakon o spomen obeležjima, koji se nalazi u skupštinskoj proceduri.

U raspravi o Informaciji članovi Odbora pohvalili su rad sektora za socijalnu i porodičnu zaštitu, posebno izvršene inspekcijske nadzore i zatvaranje nelegalnih domova za stare. Takođe, zanimali su se za rad centara za socijalni rad po pitanju zaštite dece migranata koja su bez pratnje, priznavanje ratnog vojnog staža i rešavanje pojedinih slučajeva zloupotrebe, kao i za pitanje ukidanja naknada porodicama palih boraca.

U nastavku rada, članovi Odbora razmotrili su Izveštaj o radu Odbora rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva za 2015. godinu, koji je predstavila predsednica Odbora dr Vesna Rakonjac.

Ona je podsetila da je Odbor održao 40 sednica, razmotrio 31 predlog zakona i 320 amandmana, kao i 143 predstavke građana. Formirana je Radna grupa za osnaživanje osoba sa invaliditetom u politici, održana su tri javna slušanja, a održano je i šest sednica posvećenih aktuelnom stanju u zbrinjavanju tražilaca azila-migranata.

Na kraju sednice, članovi Odbora razmotrili su i predstavke i predloge građana upućene Odboru u prethodnom periodu i jednoglasno prihvatili Predlog Radne grupe za njihovo rešavanje.

Sednici su prisustvovali članovi i zamenici članova Odbora Milena Ćorilić, Miodrag Linta, Mirjana Dragaš, Milanka Jevtović Vukojičić, Aleksandra Maletić, Ljiljana Beronja, Blagoje Bradić, Aleksandar Peranović i Bratimir Vasiljević, a predsedavala je dr Vesna Rakonjac, predsednica Odbora.


Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Utorak, 1. mart 2016. | 40. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva 01.03.2016.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
utorak, 7. decembar

Ceo kalendar dogadjaja